All information on maintenance and process optimization

MaintenanceBenelux.nl
Search
Stay on top of the news!

Stay informed!
Read our monthly newsletter.

Your address will never be given to third parties.
See our privacy policy.

Budgettering & Forecasting in Asset Management

Send per email
Tweet this item
Budgettering & Forecasting in Asset Management , Maintenance College, 25 January 2018, Arnhem
 

Maintenance College

ArnhemEntry: paid

Tijdens deze middag zoomen we met name in op de volgende onderwerpen:

• Waaraan het nieuwe budgetteren te herkennen is
• Wat er gemeten moet worden
• Hoe men inspeelt op de veranderingen in de omgeving
• Hoe het besluitvormingsproces is ingericht?
• Welke effecten het nieuwe budgettering & forecasting op het gedrag van mensen in de
organisatie heeft
• Wat leidinggevenden concreet in de praktijk doen
• Wat het effect op klanten en concurrenten is

U gaat naar huis met:
• Nieuwe vakinhoudelijke kennis
• Bruikbare praktijkvoorbeelden
• De resultaten van het college

U gaat de diepte in van het begin tot het einde!

Programma

12.15 uur Ontvangst met lunch

13.00 uur Welkom en introductie
Door: Harvey Daal (Dagvoorzitter), HD Consulting
Budgettering en Forecasting; wat is precies het verschil tussen deze twee instrumenten en hoe kun je die inzetten om de prestaties van je assets over hun gehele levensduur te optimaliseren? Harvey vertelt u dit graag!

13.15 uur Deel I: Budgettering
Door: Roy Pillen en Vincent Faesen, Rijksvastgoedbedrijf
Roy geeft een toelichting hoe bij het rijksvastgoed planmatig invulling wordt gegeven aan meerjarenonderhoudsprogrammering. Een korte schets hoe het nu gaat en welke ontwikkelingen te herkennen zijn. Hij zal daarbij ingaan op het komen tot jaaropdrachten met klantgroepen en het opstellen van een integraal jaarprogramma. Collega Vincent Faesen zal vanuit beheer en onderhoud van het Rijksvastgoed aangeven welk instrumentarium, zoals die binnen de BOEI-inspectiemethodiek besloten ligt, wordt ingezet om tot een beoordeling te komen

14.30 uur Pauze

14.50 uur Deel II: Forecasting
Door: Ad de Ruiter en Levien van Leeuwen, Low and Bonar
Na een introductie van het bedrijf Low & Bonar geven Levien en Ad weer hoe het budgetteringsproces voorr Asset Management (engineering, onderhoud, projecten etc.) ingericht is bij Low and Bonar. En wat zijn de succesfactoren en mogelijke verbeteringen? Zij vertellen u dit graag met de nadruk op forecasting en waarvoor dit nuttig/van belang is

16.00 uur Afsluiting;
- Synergie tussen Forecasting en Budgettering
- Wat zegt regelgeving (ISO 55000)
- Factsheet en App

17.00 uur Rondleiding
17.30 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde

Een uniek eenmalig college dat ook geschikt is voor uw inkoper!
Inclusief Visual notes!

Kosten
€ 185,- (excl. btw)

Dit Maintenance College wordt georganiseerd in samenwerking met HD Consulting

More information

Organizer

 
 .
 .
 .