All information on maintenance and process optimization

MaintenanceBenelux.nl
Search
Stay on top of the news!

Stay informed!
Read our monthly newsletter.

Your address will never be given to third parties.
See our privacy policy.

Gemalenbeheer

Send per email
Tweet this item
Gemalenbeheer, Cursus, , in overleg
 

Cursus with a duration of 3 days, starts

on 07-04-2017 in in overleg
on 25-09-2017 in in overleg
on 10-11-2017 in in overlegEntry: paid

De driedaagse cursus Gemalenbeheer is er op toegespitst om u een goed overzicht te geven van de verschillende componenten van een pompinstallatie in een gemaal. Vanuit dit overzicht krijgt u inzicht in de precieze werking van zo’n installatie en welke omstandigheden allemaal invloed hebben op diens optimale presteren. Hierdoor kunnen situaties waar onnodige drukval, cavitatie, verstoppingen, waterslag en luchtinslag zich voordoen, vroegtijdig worden herkend en voorkomen.

Leerdoelen:
• hoofdgroepen in vloeistofpompen herkennen en toepassen
• pompkarakteristiek kunnen lezen
• juiste werkpunt van de pomp kunnen bepalen
• verschil in type pompen aangeven (merkonafhankelijk)
• verschil in waaiers kunnen aangeven
• op de juiste manier een (riool)pompsysteem kunnen configureren
• het verschil in statische en dynamische opvoerhoogte begrijpen en uitleggen
• rekening houden met leidingverliezen in de rioolpompberekening
• NPSHa berekeningen uit kunnen voeren
• rekening houden met minimale vloeistofsnelheden in leidingen
• cavitatie in een pomp berekenen, herkennen en oplossen
• drukverlies in leidingen bepalen op verschillende manieren (leidingverliesberekening)
• aandachtspunten aangeven met betrekking tot pompkelders
• invloed van luchtinslag op rioolpompen op waarde kunnen schatten
• asafdichtingen herkennen (lipseal, mechanical seal, stopbuspakking en LIQUIDYNE afdichting)
• schakelingen van pompen op de gewenste manier toe kunnen passen
• begrip opvoerhoogte begrijpen en uit kunnen rekenen
• storingen kunnen analyseren en oplossen
• analyseren en herkennen van meldingen in beheersysteem (zoals aquaview)
• aandacht voor bestekken, onderhoud, NEN3140, aanbestedingen, juridische zaken

Bestemd voor:
Deze cursus is interessant voor iedereen die met (riool)gemalen werkt. Zowel de beheerder als de medewerkers zullen de cursusinformatie direct in de dagelijkse praktijk toe kunnen passen.

Locaties:
Naaldwijk, Nieuwerkerk aan den IJssel / Rotterdam, Hengelo, Maastricht, Eindhoven, Breda, Akersloot

More information

Organizer

 
 .
 .
 .