Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Reliability-centred Maintenance (RCM2)

Stuur per email
Twitter dit bericht
Reliability-centred Maintenance (RCM2), Cursus, , Eindhoven
 

Cursus met een duur van 3 dagen, start

op in Eindhoven
op in Eindhoven
op in Houten
op in Dordrecht
op in ZwolleToegang: betaald

De driedaagse basiscursus Reliability-centred Maintenance (RCM2) is sinds 2003 opgenomen in het opleidingenpakket van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO).

De cursus is inmiddels al meer dan 50 keer gehouden voor meer dan 600 cursisten.

De Basiscursus Reliability-centred Maintenance II (RCM2) biedt een uitgebreide introductie van RCM2. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil begrijpen wat RCM2 is en hoe met deze methode verdedigbare onderhouds- en betrouwbaarheidsplannen worden bepaald.

Bestemd voor
Iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij, de betrouwbaarheid van fysieke assets. Hiertoe behoren de medewerkers en de managers van (Maintenance) Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie en Asset Management.

Door deel te nemen aan de driedaagse cursus zult u:
• Bewust worden van het belang van storingsgevolgen en hoe deze beheerst worden op een effectieve wijze.
• De RCM2-taal en het belang daarvan leren, voor onderhoud, operatie en engineering.
• Leren om onderhouds- en operationele strategieën af te wegen op technische haalbaarheid en toegevoegde waarde en tegelijkertijd de veiligheid en milieu-integriteit leren te maximaliseren.
• In staat zijn om deel te nemen in een projectteam dat RCM2 toepast op een asset onder de leiding van een RCM2-facilitator.

Deze cursus brengt u op het vereiste toelatingsniveau voor deelname aan de vervolgtraining ‘RCM2-facilitator’.

Programma
Dag 1:
Inleiding, de business case voor betrouwbaarheid
Functies en prestatienormen, bepalen van de doelstellingen van onderhoud
Functionele storingen,, wat wordt verstaan onder ”falen”

Dag 2:
FMEA Storingsvormen en Storingseffecten, wat zijn de gebeurtenissen die leiden tot een functionele storing en wat gebeurt er als de storing optreedt?
Beoordelen van de storingsgevolgen, wat is het belang van een storing?
- Storingen die de veiligheid of het milieu bedreigen
- Bedrijfsmatige gevolgen: storingen die de productie c.q. de bedrijfsvoering beïnvloeden
- Storingen die uitsluitend reparatiekosten met zich mee brengen
- Heimelijke gevolgen: storingen van beveiligingsmiddelen

Dag 3:
Bepalen van pro-actieve onderhoudsvormen en -intervallen:
- Periodieke vervanging
- Periodieke revisie
- Toestandsbeoordeling
Situaties waarin er geen geschikte proactieve onderhoudsvorm wordt gevonden:
- Storingsdetectie of functietesten
- Eenmalige wijzigingen
- Geen planmatig onderhoud als bewuste keuze
Bundelen van taken tot onderhoudsschema’s
Toepassen van de RCM-methode:
- RCM-werkgroepen
- RCM-facilitators
Implementatie van de betrouwbaarheidsstrategie
Wat RCM2 oplevert

Klik voor de brochure en het aanmeldingsformulier op de link hieronder.

Meer informatie

Externe link
  ► Externe link

Organisator

Berichten

 
 .
 .
 .