Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Veiligheid van beweegbare bruggen en sluizen

Stuur per email
Twitter dit bericht
Veiligheid van beweegbare bruggen en sluizen, Cursus, , Vianen
 

Cursus met een duur van 1 dag, vindt plaats

op 09-03-2017 in Vianen
op 21-09-2017 in VianenToegang: betaald

(1 dag van 09.00-16.00 uur)

Nederland is een bruggenland bij uitstek, hierdoor vervult ons land op dit gebied wereldwijd een voortrekkersrol. Vanuit deze rol is de norm NEN 6787 “Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid” geschreven. Wat echter vaak niet wordt gerealiseerd is dat bruggen (en sluizen) machines zijn en daardoor zowel onder de Machinerichtlijn (MRL) als de Arbeidsmiddelenrichtlijn (ARL) vallen. Te denken valt aan nieuwe installaties, maar ook gewijzigde installaties(renovatie van de elektrische installatie bijvoorbeeld).
De deelnemers leren wat de gevolgen van beide richtlijnen zijn en er wordt uitgelegd hoe de verschillende veiligheidsvraagstukken volgens de huidige stand der techniek opgelost kunnen worden.

--------------------------------------------------------------------------------

Inhoud

•Strategie en basisprincipes van veilig ontwerpen
•Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor veiligheid van bruggen
•Conformiteitsverklaringen
•Renovaties en wijzigingen aan installaties - gevolgen vanuit de Machinerichtlijn
•Implementatie ‘veilig ontwerpen’-strategie binnen de organisatie
•Risicobeoordeling en -reductie met behulp van de NEN 6787
•Besturingstechnische risicoreductie

Doelgroep
•Projectleiders vanuit rijk, provincie, gemeenten en waterschappen
•Elektrotechnisch verantwoordelijken
•Beheerders van bruggen en sluizen
•Adviseurs en bruggenontwerpers
•Constructeurs van bruggen en/of sluizen

Voorkennis
Wij bevelen elke deelnemer aan om aan te vangen met module 1, procesflow machineveiligheid, van het cursusprogramma.
Referenties

M. Spang BSc, Witteveen+Bos, projectmedewerker Bouw- en Industriële Veiligheid:
“Ik heb de training als prettig ervaren. De training werd goed afgestemd op de aanwezige cursisten”.
Ronald Hellewaard, Hellewaard Infra: Training Veiligheid beweegbare bruggen: “Ik heb de cursus voor mijzelf als zeer leerzaam ervaren”.

Meer informatie

Organisator

 
 .
 .
 .