Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Exploitatie en beheer van Intellectuele Eigendom

Stuur per email
Twitter dit bericht
Exploitatie en beheer van Intellectuele Eigendom, Cursus, 9  dagen, start op  20 oktober 2017, Antwerpen
 

Cursus

AntwerpenToegang: betaald

De immer versnellende evolutie van technologie en markten handhaaft de druk op inspanningen voor technische innovatie. Innoveren betekent investeren en risico’s nemen. Het is dus uitermate belangrijk zich zo goed mogelijk tegen interne en externe risico’s in te dekken bij de bedrijfsvoering, o.m. door elke vorm van innovatie afdoende te beschermen tegen namaak. Deze situatie stimuleert tegelijk het besef dat de innovator minder in staat is alles zelf marktgericht te ontwikkelen en te sturen, zelfs niet in zijn eigen domein. Vandaar dat meer en meer samenwerkingen en afspraken zich opdringen met de bedrijfsomgeving om doeltreffend voorop te komen of te blijven. Die afspraken veronderstellen op hun beurt degelijke overeenkomsten of contracten voor de ontwikkeling en exploitatie van innovatie.

De volledige cursus gaat door: van 20 oktober 2016 t/m 22 juni 2017

OPZET

De Expertgroep Intellectuele Eigendom biedt deze cursus in samenwerking met gespecialiseerde juristen voor de vierde maal aan. De cursus geldt als aanvulling bij haar cursussen i.v.m. aanvragen, verlenen en handhaven van octrooirechten.

De immer versnellende evolutie van technologie en markten handhaaft de druk op inspanningen voor technische innovatie. Innoveren betekent investeren en risico’s nemen. Het is dus uitermate belangrijk zich zo goed mogelijk tegen interne en externe risico’s in te dekken bij de bedrijfsvoering, o.m. door elke vorm van innovatie afdoende te beschermen tegen namaak. Deze situatie stimuleert tegelijk het besef dat de innovator minder in staat is alles zelf marktgericht te ontwikkelen en te sturen, zelfs niet in zijn eigen domein. Vandaar dat meer en meer samenwerkingen en afspraken zich opdringen met de bedrijfsomgeving om doeltreffend voorop te komen of te blijven. Die afspraken veronderstellen op hun beurt degelijke overeenkomsten of contracten voor de ontwikkeling en exploitatie van innovatie.

Deze cursus heeft tot doel bij te dragen tot de deskundigheid voor deze materie van overeenkomsten en het beheer van de bescherming van technische innovatie, mede met behulp van deze overeenkomsten.dr.ir. Vincent Ryckaert
Sigrid Gilis
Wetenschappelijke coördinatoren

ir. André Clerix
Voorzitter Expertgroep Intellectuele Eigendom

PROGRAMMA20 OKTOBER 2016
Les 1. Overzicht cursus, bronnen van het recht, inleiding tot licentieovereenkomsten
Juridisch begrippenkader voor exploitatie van IE via overeenkomsten: aspecten van eigendoms-, verbintenissen- en mededingingsrecht; algemene rechtsbeginselen, rechtsbronnen en rechtsdocumentatie.
S. Gilis, P. Callens
29 NOVEMBER 2016
Les 2. Verzekeren van vertrouwelijkheid; geheimhoudingsovereenkomsten
Preventieve maatregelen intern en bij transacties; soorten geheimhoudingsovereenkomsten en relevante clausules; fabrieksgeheimen.
F. Van Elsen, A-M Swinnen
15 DECEMBER 2016
Les 3. Algemeen (bedrijfs)kader van licenties; voorbereiding van negotiaties; precontractuele informatieverplichtingen
Diverse bedrijfsaspecten; soorten licenties; standpunt van gever en nemer; voorakkoorden en onderhandelingstechnieken; precontractuele informatieverplichtingen in commerciële samenwerkingsovereenkomsten (toepassingsgebied en rechtsgevolgen; sancties).
S. Bostyn, E. De Gryse, R. Peeters
26 JANUARI 2017
Les 4. Licentiecontracten: bespreking aan de hand van case studies
B. Vandermeulen, B. Hermans, P. Cappuyns
23 FEBRUARI 2017
Les 5. Licentiecontracten: bespreking clausule per clausule
Preambule en definities, voorwerp en omvang van de licentie; Vergoedingen, betaling, audits, fiscaliteit; Garanties, aansprakelijkheden, sancties. Duur, opzegging, verlenging, situatie bij het einde van het contract. Overige rechten en plichten, bv. verbeteringen.
P. Van Dyck, T. Vuylsteke, R. Peeters
30 MAART 2017
Les 6. Licenties voor software en merken Opbouw van licentieovereenkomsten; aandachtspunten bij negotiaties; open source etc.
S. Bostyn, V. Ryckaert, P. Theunis
27 APRIL 2017
Les 7. Contracten voor R&D samenwerkingen
Omschrijving van R&D-projecten in opdracht of in samenwerking; afspraken rond taken, budgetten, termijnen, eigendom en exploitatie van resultaten; financiering met overheidssteun; consortia etc.
K. De Belder, K. Curé
16 MEI 2017
Les 8. Contracten voor samenwerking, overdracht, acquisitie m.b.t. IE
Contracten voor samenwerking, overdracht, acquisitie m.b.t. IE, spin-offs; Overdracht van IE binnen de onderneming; lot van IE van werknemers en ex-werknemers; revindicatie van vindingen van ex-werknemers.
V. Pede, L. Van Bever, R. Van Gysel
22 JUNI 2017
Les 9. Inleiding tot het mededingingsrecht, overdracht van technologie, uitputtingsbeginsel en parallelle handel
Inleiding tot het mededingingsrecht, overdracht van technologie, uitputtingsbeginsel en parallelle handel.
C. Verdonck, P. Maeyaert


Meer informatie

Organisator

 
 .
 .
 .