Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Leergang RCM2

Stuur per email
Twitter dit bericht
Leergang RCM2, Cursus,  van 26 tot 28 september 2017, Dordrecht
 

Cursus

DordrechtToegang: betaald

In Company mogelijk

Wordt er van u gevraagd om proactief te onderhouden? Om de kracht van predictief onderhoud te benutten en de doelstellingen van Asset Management te helpen realiseren? En dit risico gestuurd én voor de laagste kosten? Tijdens de basiscursus Reliability-centred Maintenance leert u hoe u aan deze verwachtingen kunt voldoen. Tijdens deze driedaagse cursus leert u welke onderhoudstaken het beste ingezet kunnen worden in de strijd tegen storingen. Ook leert u welke storingen beter bestreden kunnen worden met een wijziging van het ontwerp, het gebruik of door het verbeteren van instructies, kennis of vaardigheden.

Een storing is pas een probleem als dit het bedrijfsresultaat schaadt, direct of op de lange termijn, de onderhoudskosten verhoogt of een risico met zich meebrengt op het gebied van veiligheid, milieu of duurzaamheid. Met RCM2 selecteert u onderhoudstaken op basis van de bijdrage die deze leveren aan de bedrijfsresultaten of het beperken van deze risico’s. RCM2 is dan ook de methode bij uitstek om de bedrijfsdoelstellingen, bijvoorbeeld geformuleerd met behulp van Asset Management, te vertalen naar acties op de werkvloer.

RCM2 Verbindt
Onderhoud is grotendeels maatwerk. De keuze voor een strategie wordt gemaakt afhankelijk van de specifieke bedrijfsomgeving van uw technische systeem. Zo is ook de kennis en ervaring van de operators en monteurs, degenen die dagelijks werken met het systeem, onontbeerlijk. RCM2 levert een gemeenschappelijke taal, zodat gezamenlijk maximale bedrijfsresultaten behaald kunnen worden.

De beste strategie
Tijdens de eerste stap van RCM2 worden de doelstellingen bepaald voor het technische systeem. Hiermee liggen de doelstellingen van onderhoud vast. Op krachtige wijze ondersteunt RCM2 vervolgens de inventarisatie van de reële risico’s op het niet behalen van deze doelstellingen. Zo wordt het mogelijk om vooraf (proactief) een strategie te bepalen in plaats van achteraf (reactief). Vervolgens wordt precies die informatie verzameld die nodig is om de beste strategie in de strijd tegen de oorzaken van de risico’s te kunnen bepalen. De strategie wordt dan gekozen op basis van technische haalbaarheid en de bijdrage aan de bedrijfsresultaten of het beperken van het risico op het gebied van veiligheid of milieu. Met RCM2 wordt geen voorkeur gegeven aan een bepaalde vorm van onderhoud. U leert per storingsoorzaak te bepalen welke strategie in aanmerking komt en welke taken niks opleveren of zelfs contraproductief werken.

Doel
U leert welke onderhoudstaken het beste ingezet kunnen worden in de strijd tegen storingen. Ook leert u welke storingen beter bestreden kunnen worden met een wijziging van het ontwerp, het gebruik of door het verbeteren van instructies, kennis of vaardigheden.

Onderwerpen
De cursus duurt drie aaneengesloten dagen. Bij de RCM2-aanpak staan 7 belangrijke vragen centraal. Deze 7 vragen vormen de rode draad van de cursus. Theorie wordt hierbij telkens afgewisseld met toepassing op een praktijkvoorbeeld. Tijdens de cursus wordt er ruim aandacht besteed aan hoe RCM2 georganiseerd wordt om het tot een succes te maken. De docent zal aan de hand van uw vragen helpen de theorie te vertalen naar uw bedrijfssituatie en de theorie toelichten met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Bestemd voor
Iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij, de betrouwbaarheid van machines. Hiertoe behoren de medewerkers en de managers van Maintenance Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie, Engineering en Asset Management. Iedereen kan aan de driedaagse basiscursus Reliability-centred Maintenance (RCM2) deelnemen, tenzij die deelname in strijd is met de licentie-overeenkomst tussen Aladon LLC en Operational Excellence Transfer.

Meer informatie

Organisator

 
 .
 .
 .