Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

iMaintain Prestatiemanagement

Stuur per email
Twitter dit bericht
iMaintain Prestatiemanagement, Congres, 4 oktober 2017, Amersfoort
 

Congres

AmersfoortToegang: betaald

Woensdag 4 oktober 2017 vindt in Het Oude Magazijn in Amersfoort iMaintain PrestatieManagement plaats, het congres van de NVDO Sectie Suto en het iMaintain platform.

Het congres staat in het teken van het thema ‘Experience’.

Wat is het nut van ervaring als de industrie en de infrasector continu in beweging zijn? Ageing assets kunnen bijvoorbeeld met sensoren en real-time monitoring een nieuw leven krijgen, maar de besturing en het onderhoud vragen dan wel om andere kennis en capaciteiten. We moeten ervaren wat vernieuwing voor ons inhoudt.
Ook nieuwe contractvormen, vaak in combinatie met innovatieve technologie, zorgen voor de nodige beweging. Nieuwe ervaring bouwen we daarbij op vanuit bestaande ervaring.
Waar staan we nu en wat kunnen we nog meer verwachten? En hoe kunnen we daar op een zo effectieve manier op anticiperen?

Meer informatie via www.imaintain.info/prestatie

Programma:

10:00 uur Ontvangst

10:30 uur Aanvang congres: presentatie van onderzoek
- Opening
- Introductie door dagvoorzitters Piet van der Linden (voorzitter NVDO Suto) en Laura van der Linde (iMaintain)
- Betrouwbare Organisatie en Smooth Introduction – Professor Leo van Dongen (NS en Universiteit Twente) en  Jan Jaap Moerman (Promovendus) presenteren de resultaten van het SUTO-onderzoek over de Betrouwbare Organisatie, met ook resultaten van casestudies Smooth Introduction. Vorige onderzoeken van NVDO Suto onderzochten hoe goed in Nederland technische installaties onderhouden worden. En in hoeverre zijn ze future proof? En wat zijn de verbeterkansen? Met het recente onderzoek trekt Universiteit Twente dit door naar hoeverre organisaties fit for purpose zijn. Hoewel er steeds meer innovatiemogelijkheden zijn, blijkt de praktijk weerbarstig om een en ander goed ingevoerd te krijgen. Het moment van de waarheid lijkt echter wel aangebroken. Zeker als economische factoren in ogenschouw worden genomen. Sprekers en onderzoekers gaan hierover met elkaar in gesprek.

12:00 uur Netwerklunch

13:15 uur Vervolg programma: showcases
- Systeemgerichte Contractbeheersing bij Rijkswaterstaat – Huub de Lange (Rijskwaterstaat)
Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) wordt in de markt steeds vaker gebruikt. In het verleden huurde de opdrachtgever verschillende partijen in om specifieke expertise te leveren. Royal HaskoningDHV en Wagemaker bieden Rijkswaterstaat een totaalpakket aan technische expertise, kwaliteitscontrole en monitoring van de voortgang. Dit zorgt voor beheersing van de kosten en een kwalitatief beter eindresultaat.
 
- Reliability Centered Maintenance bij Heineken – Gerben Niehof (Stork)
Om de betrouwbaarheid van de verpakkingslijnen in de Heineken Brouwerij in Zoeterwoude verder te verhogen, hebben Stork en de bierbrouwer met behulp van de Reliability Centered Maintenance methodiek onderhoudsplannen ontwikkeld voor de machines in deze verpakkingslijnen. Die plannen worden zo gemaakt dat ze wereldwijd in de meer dan 150 brouwerijen van Heineken kunnen worden geďmplementeerd.
 
- Strategische innovatiepartners bij de Johan Cruijff ArenA – Francesco Franchimon (directeur BAM Energy Systems)
BAM Bouw en Techniek en Honeywell worden strategische innovatiepartners van de Johan Cruijff ArenA voor alle techniek. Onderdeel van de overeenkomst vormt de aanleg van een nieuw gebouwmanagementsysteem voor het management van de technische systemen in het stadion. Met sensoren verzamelt dit gebouwmanagementsysteem data van de aangesloten apparatuur, die door BAM en Honeywell worden geanalyseerd. Op basis van data-analyse worden storingen vroegtijdig gedetecteerd, zodat onderhoud kan plaatsvinden voordat overlast ontstaat.

14:45 uur Netwerkpauze

15:15 uur Vervolg programma: best practices en interactieve sessie
- Videoreportage Smooth Introduction. De redactie van iMaintain gaat samen met Jan Jaap Moerman op bezoek bij goede praktijkvoorbeelden van Smooth Introduction en maakte daar een videoreportage van.
- Interviews Best Practices. Korte interviews door de dagvoorzitters met mensen uit de film en ook andere vertegenwoordigers van Best Practices.
- Interactieve sessie met stellingen. Sessie met verschillende stellingen door stellingbrenger Richard Ruitenburg en een debat-app waarbij direct via smartphones kan worden gereageerd op stellingen. Onderwerp van het debat is Asset Lifecycle Management. Richard heeft 2 jaar geleden het Twente onderzoek gepresenteerd op het congres en heeft zijn onderzoek nu afgerond. De resultaten wil hij nu op een interactieve wijze delen.
- Blogs. Aan twee bloggers wordt gevraagd om het congresprogramma te volgen en met het publiek te delen wat hen is opgevallen.

17:00 uur Afsluiting en netwerkborrel

18:15 uur Aanvang avondprogramma met diner
Lezing van prof. Ira Helsloot (Hoogleraar Besturen van Veiligheid aan Radboud Universiteit Nijmegen). Opdrachtgevers die diensten van contractors te scherp willen inkopen lopen de kans dat ze onveiligheid exploiteren, stelt prof. Ira Helsloot. ‘Als je overal de laagste prijs voor wilt betalen, gaat dat altijd ten koste van iets. Van beschikbare uren bijvoorbeeld, dus ook ten kosten van de tijd die nodig is om zaken veilig uit te voeren’. Over wat er kan gebeuren op het gebied van veiligheid moet een chemisch bedrijf volgens Helsloot ‘genadeloos helder zijn’.

21:30 uur Afsluiting

Meer informatie

Organisator

 
 .
 .
 .