Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Duurzaamheid implementeren binnen Onderhoud

Stuur per email
Twitter dit bericht
Duurzaamheid implementeren binnen Onderhoud , Bijeenkomst, 19 september 2017, Utrecht
 

Bijeenkomst

UtrechtToegang: gratis (na registratie)

NVDO Kring West organiseert op dinsdag 19 september a.s. een bijeenkomst bij a.s.r. in Utrecht.

Thema van deze bijzondere middag is:

“Hoe implementeer ik Duurzaamheid binnen Onderhoud”

Je kunt er niet meer omheen; Duurzaamheid. Het is een containerbegrip geworden; milieu, maatschappelijke verantwoording, toekomstgericht denken, alles wordt onder duurzaamheid geschaard. En iedereen ‘moet’ er aan mee doen, maar hoe doe je dat precies? En wat levert het dan op? Vandaag krijgt u aan de hand van praktijkvoorbeelden en nuttige handvatten meer inzicht in de wereld van duurzaamheid binnen onderhoud.

De volgende sprekers delen graag hun kennis met u!

Adri Meijdam, a.s.r.
“Duurzaam Gebouwonderhoud”
De a.s.r. heeft in 2015 de renovatie van haar kantoorgebouw in Utrecht afgerond. In 2016, bij de officiële opening, werd het kantoorgebouw door The Dutch Green Building Council uitgeroepen tot meest duurzaam gerenoveerde kantoorgebouw van Nederland. Het energielabel van het a.s.r. gebouw is A++. Het kantoorgebouw ontving de laatste jaren veel andere prijzen, zoals recent De Bouwprijs 2017. Een belangrijk onderdeel in de verduurzaming van het pand is de uitbreiding van het WKO-systeem. a.s.r. gebruikt een speciaal monitoring programma dat de prestaties van de klimaatinstallatie met WKO volgt en waardoor thermische balans en de efficiëntie van het systeem kunnen worden gevolgd en verder wordt verbeterd. Adri, specialist maatschappelijk verantwoord ondernemen, zal een toelichting geven op de aspecten die van belang zijn voor een optimaal beheer van de klimaatinstallatie met WKO.

Ted Luijten, ProRail
“De duurzaamheidsambitie van een spoorbeheerder”
ProRail verbindt, verbetert, verduurzaamt. Het spoor zelf is al één van de duurzaamste vormen van vervoer. Wat houdt verder verduurzamen dan in? ProRail heeft een ambitieuze duurzaamheidsagenda en is volop bezig die in projecten en programma’s te realiseren. In de presentatie wordt ingezoomd op de ambitie, maar ook op de barričres en dilemma’s die onderweg ontstaan. Ted zal vooral aandacht geven aan energie en materialen. Op welke manier zijn zij bezig om energiereductie te realiseren en om een duurzaam materialenbeleid vorm te geven?

Herma Zijlmans, Rijkswaterstaat
“Duurzame Leefomgeving”
Rijkswaterstaat streeft naar 20% minder energieverbruik van hun infrastructuur in 2020, ten opzichte van 2009. Dit doen zij door zelf zo duurzaam mogelijk te werken, maar ook door dat van hun opdrachtnemers te eisen. Door bouwwerken zo energiezuinig te maken, en zelfs energie op te laten wekken. Maar ook door duurzaamheid vanaf het begin onderdeel te maken van gebiedsontwikkeling en te streven naar zo veel mogelijk hergebruik van materialen en grondstoffen. Herma vertel u hier graag alles over en legt daarbij de focus op het zeer actuele onderwerp; de praatpaal!

Marcus Boesenach, Platform Duurzame Huisvesting
“Duurzame Vastgoedorganisaties”
Nederland loopt achter op de internationale energiedoelstellingen. Wetgeving wordt aangescherpt en we moeten versnellen! Om op een integrale wijze duurzaam vastgoed te kunnen generen is een doelmatige vastgoed- organisatie essentieel. Een vastgoedorganisatie functioneert doelmatig als deze in staat is om een ambitie op efficiënte wijze te kunnen realiseren. De komende 2 jaar heeft het Platform Duurzame Huisvesting als doel gesteld om vastgoedorganisaties te helpen om meer inzicht te krijgen in het optimaal functioneren. Op basis van de onderzoeken die bij universitair medisch centra, gemeentes en universiteiten zijn uitgevoerd, wordt met HBO’s een zelf-assessment-instrument ontwikkeld. Het doel is om dit instrument te verbreden naar andere sectoren. Marcus vertelt u hier graag alles over!

U krijgt deze middag een duidelijk beeld van Duurzaamheid implementeren binnen Onderhoud met veel voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast krijgt u ook korte rondleiding langs de Technische installaties.

Tijd: 13.00 uur ontvangst
Aanvang: 13.15 uur door de dagvoorzitter
Einde: 18.00 uur met netwerkborrel
Bestemd voor: Alle leden van de NVDO Kring West
Maximaal aantal deelnemers: 50 (toekenning van een deelname plek geschiedt op volgorde van inschrijving)

Meer informatie

Organisator

 
 .
 .
 .