Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Maintenance Engineering in de Praktijk

Stuur per email
Twitter dit bericht
Maintenance Engineering in de Praktijk , Cursus,  van 30 tot 31 januari 2018, Houten
 

Cursus

HoutenToegang: betaald

In Company mogelijk

De maintenance engineer moet snel kunnen schakelen tussen de details van de dagelijkseproblemen en beschikt over een helikopterview om snel een overzicht van die gesignaleerde problemen te krijgen. Tenslotte moet hij zijn voorstellen voor eventuele oplossingen duidelijk en overtuigend kunnen presenteren. De taak van de maintenance engineer is om verstoringen in het productieproces en het onderhoudsproces te herkennen, te elimineren en vooral te voorkomen. Daartoe is er veel samenwerking nodig met andere bedrijfsfuncties.

Doel
Het doel van deze cursus is om de maintenance engineer in zijn dagelijkse werk een goede ondersteuning te bieden.

Onderwerpen
Dag 1
- De plaats en functie maintenance engineering in de organisatie
- Het takenpakket van de maintenance engineer
- De relatie tussen de onderhouds- en productiefunctie
- Het afstemmen van productie- en onderhoudsdoelstellingen
- De kern van maintenance engineering: borgen en verbeteren van de prestatie van produktiemiddelen
- De gereedschapskist van de maintenance engineer
- Het analyseren en reduceren van storingen
- Het opstellen van verbeterplannen


Dag 2
- Het doel en het ontwerpen van onderhoudsconcepten
- Van onderhoudsconcept naar onderhoudsbeheersing
- Praktijkvoorbeelden onderhoudsconcept
- Het invoeren van onderhoudsconcepten in de eigen organisatie
- Het borgen en bijsturen van onderhoudsconcepten in de praktijk
- De invloed van onderhoudsconcepten op het bedrijfsresultaat
- De effectiviteit en de efficiëntie van de maintenance engineer


Bestemd voor
De cursus Maintenance Engineering in de Praktijk is bestemd voor leidinggevenden, staffunctionarissen of dienstverleners die direct of indirect betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van bedrijfsmiddelen: (adjunct) hoofden technische dienst of productie, planners, werkvoorbereiders en uiteraard (maintenance) engineers.

Meer informatie

Organisator

 
 .
 .
 .