ZOEK
MaintenanceBenelux.nl
 

Alles over onderhoud
en proces-optimalisatie meer »

Expertisecenter

Laatste nieuws

Agenda

Vacatures

Vakblad

Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Over MaintenanceBenelux.nl

Expertisecenter - Procesoptimalisatie - duurzaamheid

duurzaamheid

 

duurzaamheid

Profit, People en Planet

Synoniemen
energie-efficiency, efficiënter materiaalverbruik, andersoortig ontwerp , durability Stel synoniem voor

 

Kennisbijdragen

Heeft u een kennisbijdrage voor deze pagina? Voeg toe +

 

Video’s

Video’s uit de berichten van deze pagina

Condenspot-inspectie met ultrasound
08-07-2016Ga naar het bericht»
 

Artikelen

Artikelen gepubliceerd in vakblad Maintenance Benelux

Open dit artikel [pdf]
nr 2015-3

Windenergie zorgt voor frisse bries

Vooruitblik Valve World Expo 2016 Een succesvolle energietransmissie is zonder windenergie niet denkbaar. Windenergie is een stuwende kracht voor duurzame energiebronnen en biedt ze een stevige wind in de rug. Nooit eerder was de totale geïnstalleerde capaciteit van windenergie wereldwijd zo groot. De orderboeken van de producenten zijn goed gevuld en de technologie is uitgerijpt. “We zijn de kinderschoenen ontgroeid en nu in de industrialiseringsfase beland,” benadrukte de Duitse minister van Economie Sigma Gabriel bij de opening van het windpark Dan Tysk. Ook voor de onderhoudsbedrijven biedt windenergie volop kansen.

Windenergie is als duurzame energie gepromoveerd naar de Champions League. Eind 2013 was er volgens de Global Wind Energy Council (Gwec) wereldwijd 318.137 MW capaciteit door windenergie geïnstalleerd. In 2014 kwam hier nog eens 45.000 MW bij. De records zijn indrukwekkend, terwijl in het jaar 2000 de totale capaciteit nog bij circa 20.000 MW lag. Gewc voorspelt dat windener gie in 2050 al tussen de 25 en 30 procent van de mondiale stroomvoorziening voor haar rekening kan nemen. Vooral in Europa is er sprake van een recordaantal windparken, gevolgd door Azië en Noord-Amerika. China kan er echter door het sterk uitbreiden van de installaties voor zorgen dat Azië Europa hierin voorbijstreeft. Alleen al in Duitsland, veel verder dan Nederland als het gaat om door duurzame energie, produceer - den eind vorig jaar 24.867 windenergieinstallaties emissiearme en dus milieu - vriendelijke stroom; in 2014 bedroeg de geïnstalleerde totale capaciteit volgens de Duitse Windenergie Associatie 38.115 MW.
Open dit artikel [pdf]
nr 2015-3

Tot twintig procent te winnen in optimalisatie O&M-strategie

ECN-tools onderhoud offshore-turbines Binnen tien jaar offshore-windenergie veertig procent goedkoper. Dat is in één zin de uitdaging voor het TKI (Topsectoren Kennis & Innovatie) Wind op Zee waarin Nederland internationaal een industriële hoofdrol speelt. Kennisinstituut Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) te Petten zet de toon in optimalisatiestrategieën voor beheer en onderhoud van offshore windparken. Op deze kostenfactoren is meestal tot twintig procent te winnen, ervaren dr. Peter Eecen en ir. René van de Pieterman van ECN. Kern is de sublimatie van data tot nuttige informatie ten gunste van beschikbaarheid c.q. opbrengst, levensduur en kostenreductie over de gehele levenscyclus van het offshore windpark.

Anno 2015 neemt menigeen gemakkelijk aan dat offshore windenergie een al redelijk uitgekristalliseerde techniek is met gestroomlijnd onderhoud. De prin cipes zijn al enige tijd bekend maar een windpark op zee met turbines van 6 tot 8 MW is zware hightech uit een jonge, grensverleggende industrie. Dat is een van de redenen waarom windenergie op zee hoog op de gesubsidieerde indu strieagenda staat: er wordt veel kennis ontwikkeld om de resultaten te verbete ren. Noodzakelijk om de kostprijs binnen acceptabele grenzen te brengen ten opzichte van windparken op land en ten opzichte van conventionele bronnen. Deze veronderstelling daagt uit de totale energiekosten per 2023 ten opzichte van 2014 te reduceren met veertig procent. Dan zal het vermogen windenergie 4,5 GW offshore en 6 GW on shore bedra gen. Deskundigen gaan er officieus van uit dat economische, maatschappelijke en technische factoren zeewind de beste papieren geven. ECN is marktleider in optimalisatie van bedrijfsvoering en onderhoud van off shore windparken en richt zich op kostenreductie en rendementsverhoging. Dit strekt zich uit van ontwerp tot en met de operationele fase. Onderdelen van het door ECN ontwikkelde O&M-systeem worden door de meeste turbineprodu - centen en parkbeheerders al gebruikt. Het ECN O&M-systeem zal naar ver wachting de kWh-prijs significant verlagen.
Open dit artikel [pdf]
nr 2015-3

De onderhoudstechicus van de toekomst

Bemas gaat voor Worldclass Maintenance en Asset Management in België Net als in Nederland baart het tekort aan onderhoudspersoneel de Belgische industrie zorgen. De Belgische organisatie Bemas ondersteunt haar leden bij een hogere Return on Assets door een beter beheer van machines, installaties en infrastructuren. Door mensen samen te brengen en kennis te delen rond onderhoud en asset management vormt Bemas naar eigen zeggen de brug naar een duurzame en competitieve industrie en economische welvaart in België. Dat doet de organisatie op velerlei manieren.

De komende jaren gaan er naar schatting 1200 onderhoudstechniekers per jaar met pensioen in België. Dat terwijl het aantal schoolverlaters in de typische technische richtingen, (middelbaar on - derwijs elektromechanica en dergelijk, en hoger onderwijs: bachelor onderhouds technieken) op (veel) minder dan de helft ligt. Dit moet dus gecompenseerd worden door omscholing en herscholing van andere profielen en operators. Bedrijven moeten ook steeds meer in zetten op eigen opleidingen. Enerzijds omdat het onderwijs achterloopt op de echte noden van de industrie, anderzijds omdat die zijdelingse instroom een an - dere achtergrond heeft. (Technische) scholen en bedrijven wer ken in België al courant samen met stages, uitwisseling van materiaal, ken - nis, gastlessen, … Vooral voor het overdragen van decennia vakkennis is het belangrijk oude rotten en jonge wolven samen te brengen. Op de vraag aan Bemas of bedrijven niet het schaap met de vijf poten zoeken, de maintenance manager moet van veel markten thuis zijn, antwoordt een woordvoerder: “In sommige bedrijven zijn er al meerdere maintenance managers
Open dit artikel [pdf]
nr 2015-2

Hoge prestatie windmolenpark eist preventief onderhoud en scherpe logistiek

Christophe De Busscher, Head of Service Senvion Benelux Bij een offshore windmolenpark draait alles om beschik­ baarheid, na topprioriteit veiligheid. Een 6,15 MW­turbine die stilstaat, is een schadepost. Voor de eigenaar, voor het onderhoudsbedrijf en per saldo ook voor de duurzame energievoorziening. Head of Service Christophe De Busscher is namens Senvion Benelux in Oostende verantwoordelijk voor het onderhoud van de 54 molens op de Thornton­bank, op 30 km uit de Belgische kust. Zijn onderhoudsorganisatie realiseert ruim bovencontractueel dankzij inzet op preventief onderhoud in een gestroomlijnde logistiek.

’s Morgens om zeven uur is de Senvion ‘maintenance­boot’ met een team ‘meest zeewaardige’ technici vanuit Oostende uitgevaren om een nieuwe koppeling, 800 kilogram, te monteren op een 6,15 MW­turbine. De kapitein besluit vanwege de hoge golfslag niet te trans ­ fereren en keert terug. ‘Te bumpy’. Dit feit met twee kanten zegt alles over de topprioriteiten in de onderhoudsorgani ­ satie van een offshore windpark: discus­ sieloze veiligheid, direct gevolgd door de beschikbaarheid van de turbines. “Als dit ongeplande onderhoud wel mogelijk was geweest, zou de molen vandaag al weer draaien in plaats van morgen. De economische schade van een stilstaan ­ de 6,15 MW­turbine rechtvaardigt de op het eerste gezicht hoge interventiekos ­ ten”, rekent Christophe De Busscher in ronde getallen voor.
Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
 

Leveranciers

Leveranciers en andere bedrijven en organisaties, zoals contractors, consultants, etc

 

Klik hier om al deze bedrijven een email te sturen.

Wilt u uw bedrijf ook hier vermelden? Klik dan deze rubriek aan in de vermeldprocedure, of stuur ons een email.

 

Productnieuws

Nieuws over producten en diensten van vermelde bedrijven

Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
 

Whitepapers

Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
 

Productbeschrijvingen

Beschrijvingen van producten en diensten van vermelde bedrijven

Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
 

Fotoverslagen

Een serie foto's van een product of dienst behorend bij dit onderwerp

Heeft u een bijdrage voor deze pagina? Voeg toe +
Deze pagina werd 2788x opgeroepen sinds 1 januari 2017.
 
 .
 .
 .