Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

12-11-2014

Ventilatietechnieken: waarom, hoe en de testmethodes

Printversie
Stuur per email
Twitter dit bericht
Deel op LinkedIn

Veilig werken met gevaarlijke stoffen door toepassing van ventilatietechnieken

 
Logo VARIO-Flow
VARIO-Flow werkplekken met beschermingsniveaus 3, 2&4 en 2 (v.l.n.r)
Kaliumjodidetest (KI-discus)
Luchthuishouding in een VARIO-Flow werktafel
Testen op basis van de EN 14175-3 met grenswaarden op basis van DIN 12924-4
Oplevering van de werkplek, inclusief SAT (Site Acceptance Test)
Controle van de werking van een Laminair-downflow booth-unit
Het hoogste beschermingsniveau wordt geboden door een handschoenenkast
Schematische weergave van de testmethode conform EN 14175 deel 3
Periodieke controle door vakkundige servicemedewerkers

Het reduceren van risico’s:
Een optimaal veiligheidsbeleid rond het werken met gevaarlijke stoffen begint bij de persoonlijke veiligheid van uw werknemers. Ongezonde en onveilige werksituaties leiden tot ziekteverzuim en schade aan de gezondheid van werknemers. Ook is het voldoende bekend dat een goed sociaal beleid met aandacht voor de gezondheidsrisico’s van werknemers motiverend werkt en zo een bijdrage levert aan de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde werk. Op basis van de Europese en nationale Arbowetgeving dient de werkgever een beleid te voeren dat risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers zoveel mogelijk uitsluit. Dit geldt in het bijzonder voor situaties waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Een goede risico-inventarisatie is dus op z’n plaats. Hierbij wordt gekeken naar de aard van de werkzaamheden, de gevaarsaspecten van de stoffen waarmee gewerkt wordt en de intensiteit. Op basis daarvan wordt het risico bepaald. Bij een OEL meting (Operational Exposure Level), uitgedrukt in ppm of µg/m³, kan de omvang van de blootstelling en het risico op inademing eenvoudig worden bepaald door de omgevingsconcentratie te vermenigvuldigen met de duur van de blootstelling. Vermindering van één of beide variabelen leidt tot de vermindering aan blootstelling.

De testmethodes:
Het VARIO-Flow systeem van Denios is een veelzijdige werkplekvoorziening die gebruik maakt van push-pull ventilatietechnieken. Het systeem is ontwikkeld om enerzijds de risico’s bij het werken met gevaarlijke vloeistoffen en poedervormige stoffen optimaal te reduceren, anderzijds belemmerende barrières te minimaliseren wat resulteert in optimale bewegingsvrijheid voor de operator. Dit bevordert niet alleen de productiviteit, de werkwijze motiveert ook tot veilig werken. Het systeem biedt bescherming op niveau 2, met een afschermingfactor van 750, die op de OEL-meting wordt toegepast om het theoretische veiligheidsniveau te kunnen bepalen. Dit niveau wordt gewaarborgd door 3 prototype-testmethoden en door FAT- en SAT-procedures, waarmee het geboden veiligheidsniveau ook voor de werkelijke praktijk kan worden gewaarborgd.

Het VARIO-Flow systeem is getest conform:
· EN 14175-3 Maximaal toelaatbare concentratie van 2.000 ppm uit de DIN 12924-4
· Gravimetrische stofconcentratie Met een retentie > 99,95%
· Kaliumjodidetest (Ki-discus) Beschermingsfactor volgens ISO 12469 ≥ 100.000.

In de uitgave ”De Testmethodes” is alles nog eens overzichtelijk en met illustraties weergegeven.
Gebruik de link hieronder om op de Denios website onder ”Catalogi en Brochures” het het online-bladerexemplaar te zien en te downloaden.

  Kennisbijdrage Geplaatst: 12-11-2014     Update: 28-04-2015       Getoond: 2762x  Printversie: 46x  

Meer informatie

Online bladerexemplaar van De Testmethodes
  ► Online bladerexemplaar van De Testmethodes

Bedrijfsinformatie

 
 .
 .
 .