MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Meld u nu aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

MAGAZINE

Maintenance Benelux 2015-2 15-05-2015
Blader door de digitale editie van het complete magazine
Maintenance Benelux 2015-2
Industrie 4.0 op Hannover Messe en onderwerp bij een rondetafelconferentie; Semco-stijl; patroonafhankelijk onderhoud; brandwerende opslag; onderhoud bij windmolens.

Verschenen: 15-05-2015
Shapeways zet in op nieuwe managementstijl à la Semco Het resultaat is een hogere output enperformanceverbetering
Shapeways zet in op nieuwe managementstijl à la Semco
Het resultaat is een hogere output enperformanceverbetering ’Vertrouwen in elkaar, eigenaarschap en vrijheid. Als in een bedrijf wordt ingezet op deze drie kernwaarden, dan leidt dit vanzelf tot een hogere output en een betere performance’. Deze managementstijl is de dagelijkse gang van zaken bij het 3D-printbedrijf Shapeways. In deze organisatie geloven ze in een zo plat mogelijke organisatie. Korte communicatielijnen en transparantie. In dit artikel een gesprek hierover met Jules Witte, Team Lead 3D Print Engineering en Johan Siekmans, Industrial Engineer, bij Shapeways in Eindhoven.

Witte vertelt: “Het is een proces geweest van vallen en opstaan en eigenlijk nog steeds. We zijn begonnen in 2008 als start up-bedrijf met een klein team. Shape ways is van origine een spin off-bedrijf van Philips. Elke medewerker die bij ons in dienst trad, moest gewoonweg alles doen. In 2011 ging in Eindhoven de pro ductie van start en werd ons team uitgebreid. Nu anno 2015 is Shapeways uitgegroeid tot een internationaal operend concern met 150 medewerkers.
pagina 12
Hannover Industrie Messe in de ban van Industrie 4.0 Innovaties getoond bij onze oosterburen
Hannover Industrie Messe in de ban van Industrie 4.0
Innovaties getoond bij onze oosterburen Industrie 4.0 stond dit jaar als thema centraal op Hannover Messe 2015. Talloze organisaties lanceerden producten om de aansluiting naar Industrie 4.0 in de nabije toekomst te kunnen maken. Zo introduceerde SKF het EnCompass Field Performance-programma en vier verbeterde versies van bestaande productlijnen om lagers nog beter af te stemmen op de toepassingsbehoeften van klanten. B&R komt met programmeerbare veiligheidstechnologie voor low endapplicaties.

Om in te kunnen spelen op de vraag naar betere, reële lagerprestaties intro duceert SKF het nieuwe ‘EnCompass Field Performance’-programma. In dit programma is de jarenlange toepas singservaring en tribologische kennis van SKF gebundeld. De focus ligt in het programma op optimalisatie van het lagerontwerp en een meer gedetail leerde analyse van de factoren die de lagerlevensduur beïnvloeden om aan reële toepassingsbehoeften te voldoen. In het kader van het bovengenoemde programma heeft SKF zijn Explorer tonlagers, Energy Efficient kogellagers, Energy Efficient Y-lagers en -lagereenheden en Explorer staal/staal glijlagers geoptimali seerd en op de beurs getoond.
pagina 16
Industrie 4.0: een kwestie van snelheid of vertrouwen? Hoe ver zijn we, en hoe ver zouden we moeten zijn…
Industrie 4.0: een kwestie van snelheid of vertrouwen?
Hoe ver zijn we, en hoe ver zouden we moeten zijn… Industrie 4.0 houdt de gemoederen flink bezig. Want hoe hard sommige partijen ook roepen dat het hier om een ‘hype’ gaat, het valt niet te ontkennen dat er ‘iets’ gaande is dat zich bovendien in een stroomversnelling lijkt te bevinden en dírect gekoppeld is aan samenwerking en communicatie. Zes mannen uit de industrie wisselen van gedachten over het onderwerp op basis van vijf stellingen en overtuigen elkaar dat Industrie 4.0 Kansen biedt. Met een hoofdletter. Maar dan moet er wel nog een heleboel gebeuren...

Stelling 1: In de nabije toekomst kan een gebruiker volledig zijn eigen auto vormgeven. Een massaproduct volledig op maat gemaakt binnen een van te voren gestelde tijd. Om mee te kunnen in deze vierde industriële revolutie, oftewel Industrie 4.0, moeten alle bedrijven die leveren in deze keten nú al hun voorbe reidingen treffen. Achterblijven is straks de boot missen.

Rob Hommersen, directeur van Endress + Hauser, trapt af door aan te geven dat juist de automotive op dat vlak al heel ver is. “De auto is een prima voorbeeld van een product dat al bijna klaar is om ‘online’ te gaan. De functionaliteiten worden immers niet meer door de hard ware bepaald maar grotendeels door de keuze van de sensoren en de software.
pagina 20
Waardecreatie door contractmanagement Nauwe samenwerking tussen partijen in de keten vereist
Waardecreatie door contractmanagement
Nauwe samenwerking tussen partijen in de keten vereist ‘Samenwerking in de hele keten door competente contractmanagers van beide partijen’, daar draait het om volgens Nick Piscaer. Immers alleen dan levert contractmanagement toegevoegde waarde op voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Tijdens de vakbeurs Maintenance Next 2015 was dit één van de thema’s op het Next Forum. In dit artikel een gesprek hierover met Nick Piscaer, voormalig Maintenance Manager en Procurement Manager bij Tata Steel die zich thans, samen met Herman van den Hoogen, bezighoudt met het adviseren en trainen van bedrijven die contractmanagement willen invoeren of verbeteren.

Contractmanagement is het actief ma­ nagen van contracten gedurende de levensduur; van handtekening tot en met beëindiging. Piscaer: “En daarmee doe ­ len we dan op het actief en professioneel managen van alle contractactiviteiten met betrekking tot strategie, ontwikkeling en realisatie, inclusief mensen en midde ­ len. Dit alles met als doel om een positief effect te genereren op de business van de opdrachtgever door de opdracht­ nemer, samen met zijn toeleveranciers en subcontractors. Ter illustratie: stel dat door het goed uitgevoerde werk van een on ­ derhoudscontractor de OEE van de pro­ ductie­installaties van de opdrachtgever met twee procent verbetert, dan kan dit resulteren in een financieel gewin van de business dat vele malen hoger is dan de waarde van het onderhoudscontract.”
pagina 24
Hoge prestatie windmolenpark eist  preventief onderhoud en scherpe logistiek Christophe De Busscher, Head of Service Senvion Benelux
Hoge prestatie windmolenpark eist preventief onderhoud en scherpe logistiek
Christophe De Busscher, Head of Service Senvion Benelux Bij een offshore windmolenpark draait alles om beschik­ baarheid, na topprioriteit veiligheid. Een 6,15 MW­turbine die stilstaat, is een schadepost. Voor de eigenaar, voor het onderhoudsbedrijf en per saldo ook voor de duurzame energievoorziening. Head of Service Christophe De Busscher is namens Senvion Benelux in Oostende verantwoordelijk voor het onderhoud van de 54 molens op de Thornton­bank, op 30 km uit de Belgische kust. Zijn onderhoudsorganisatie realiseert ruim bovencontractueel dankzij inzet op preventief onderhoud in een gestroomlijnde logistiek.

’s Morgens om zeven uur is de Senvion ‘maintenance­boot’ met een team ‘meest zeewaardige’ technici vanuit Oostende uitgevaren om een nieuwe koppeling, 800 kilogram, te monteren op een 6,15 MW­turbine. De kapitein besluit vanwege de hoge golfslag niet te trans ­ fereren en keert terug. ‘Te bumpy’. Dit feit met twee kanten zegt alles over de topprioriteiten in de onderhoudsorgani ­ satie van een offshore windpark: discus­ sieloze veiligheid, direct gevolgd door de beschikbaarheid van de turbines. “Als dit ongeplande onderhoud wel mogelijk was geweest, zou de molen vandaag al weer draaien in plaats van morgen. De economische schade van een stilstaan ­ de 6,15 MW­turbine rechtvaardigt de op het eerste gezicht hoge interventiekos ­ ten”, rekent Christophe De Busscher in ronde getallen voor.
pagina 28
Cloud vereenvoudigt samenwerken en informatiebeheer Stimulans voor de acceptatie- en implementatiesnelheid van IoT en Industrie 4.0
Cloud vereenvoudigt samenwerken en informatiebeheer
Stimulans voor de acceptatie- en implementatiesnelheid van IoT en Industrie 4.0 Hoewel het een aantal jaren heeft geduurd voordat cloud computing in de industrie werd geaccepteerd, winnen de voordelen het steeds duidelijker en vaker van mogelijke nadelen. Zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven. De toekomstige generatie Y- en Z-managers hebben tijdens hun opleiding al in en over de cloud geleerd en daarin projectmatig samengewerkt. Daarom verwachten zij diezelfde mogelijkheden en flexibiliteit ook in de werksituatie. Omdat cloud computing tevens informatiebeheer vereenvoudigt, is het ook een geschikte infrastructuur en ‘enabler’ voor integratie met apparaten, machines en sensoren richting de industrie 4.0 trend.

De afgelopen decennia hebben bedrijven de efficiency van hun processen steeds verder verhoogd met slimmere automatiseringsoplossingen. Vanaf het bedenken van nieuwe producten en systemen, tot aan het onderhouden ervan tijdens de hele levenscyclus. De ko mende jaren staat het bedrijfsleven voor de uitdaging om onder toenemende concurrentiedruk verder te blijven opti maliseren. Dat kan zowel door meer functionaliteit toe te voegen aan bestaande automatiseringsoplossingen, als slimmer te gaan samenwerken en informatie te delen. Zowel binnen het eigen bedrijf als in de hele keten.
pagina 32
PAO, Patroon Afhankelijk Onderhoud vraag om gezond verstand Waterschappen aan het woord
PAO, Patroon Afhankelijk Onderhoud vraag om gezond verstand
Waterschappen aan het woord PAO staat voor Patroon Afhankelijk Onderhoud en is een onderhoudsvisie waarin patronen worden gedefinieerd en gemonitord om storingen te voorkomen. Of anders gezegd: door middel van PAO wordt de oorzaak van de storing weggenomen. Jan van der Lingen (hoogheemraadschap Noorderkwartier), Frank Verkuijlen (Waterschapsbedrijf Limburg) en Fred de Graaf (MTD) passen PAO toe in de praktijk.

Patroon Afhankelijk Onderhoud is te beschouwen als een aanvulling op de bestaande onderhoudsfilosofieën: storing-, gebruiksduur- en toestandsafhankelijk onderhoud. De basis van deze onder houdsfilosofie is dat er rond machines en installaties vele patronen zijn te definië - ren – zoals piepen, kraken en trillen – die een voorbode zijn voor een storing of wellicht van een reeds aanwezig defect. Het herkennen en monitoren van deze patronen maakt het mogelijk om in een vroeg stadium specifieke oorzaken van toekomstige problemen vast te stellen en weg te nemen. Het resultaat is een sto ring die níet optreedt waardoor productiestilstand, en de bijbehorende kosten, worden voorkomen.
pagina 36
Cultuur en betrokkenheid succesfactoren inSemco-aanpak Maintenance-experts Shon Isenhour en Brandon Weil
Cultuur en betrokkenheid succesfactoren inSemco-aanpak
Maintenance-experts Shon Isenhour en Brandon Weil Het democratische managementmodel ‘Semco’ en de industriële successen ervan prikkelen onderhoudsorgani­ saties: de filosofie overtuigt maar zijn de risico’s beheersbaar? Volgens de internationale onderhoudexperts Shon Ishenhour en Brandon Weil zit er al veel ‘Semco’ in geslaagde onderhoudsprocessen die hiërarchie verruilen voor betrokkenheid. ‘Semco’ brengt het beste boven, mits het goed zit met betrokkenheid, onderhoudscultuur en bedrijfsproces. Valkuilen: té sterke en daardoor een mogelijk te riskante drive en gebrek aan financieel­economisch inzicht.

Een van de eerste kanttekeningen uit de praktijk bij een democratische stijl van leidinggeven à la Ricardo Semmlers Semco-filosofie: Hoe staat de betrouw baarheid van productiemiddelen er voor als de onderhoudstechnicus zijn eigen gang gaat?

Daar ligt het probleem niet, is de overtui ­ ging van de internationale onderhouds­ experts Shon Isenhour en Brandon Weil die menig Europese specialist trainen en coachen. “Betrouwbaarheid is natuurlijk hét interessante item in deze benadering van de onderhoudsorganisatie. Afwij ­ kingen van de standaard vormen door­ gaans immers een bedreiging voor de betrouwbaarheid.
pagina 38
Brandwerendheid opslagvoorziening Bumax PL 65.20 onder de maat  Opslagvoorziening gevaarlijke stoffen doorstaat test niet
Brandwerendheid opslagvoorziening Bumax PL 65.20 onder de maat
Opslagvoorziening gevaarlijke stoffen doorstaat test niet Een toonaangevende Europese leverancier op het gebied van voedingsingrediënten liet enige tijd geleden in haar industriehal een Bumax BMC-PL 65.20 opslagvoorziening plaatsen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Voorafgaand aan de ingebruikname vroeg de opdrachtgever Dgmr Bouw om de nieuwe opslagvoorziening te beoordelen op brandwerendheid. Het finale onderzoeksrapport werd voorgelegd aan de notified body Effectis die het bekrachtigde. Het eindoordeel was ronduit vernietigend. Géén van de overlegde documenten voldeed aan de gestelde eisen.

Voorzien van de documentatie die de fabrikant van de opslagvoorziening had meegeleverd bij de plaatsing, voerde Dgmr Bouw in augustus 2014 een inspectie op locatie uit. De geplaatste opslagvoorziening, een Bumax palletcontainer met 60 minuten brandwerende schuifdeur, zou moeten voldoen aan de PGS15-eisen. In de PGS15 zijn de brandwerendheideisen namelijk strenger dan in het Bouwbesluit. Dit heeft te maken met het extreem hoge risico op brand en explosie bij de opslag van gevaarlijke stoffen.
pagina 40
ISO-norm 10816 als grote leider Schone schijn op trillingsmarkt
ISO-norm 10816 als grote leider
Schone schijn op trillingsmarkt Het gerucht gaat dat conditiebewaking met trillingsanalyse best wel moeilijk is. Daarom komen er steeds meer dienstverleners die conditiebewaking op een veel gemakkelijker en veel snellere manier kunnen uitvoeren. Het is inderdaad niet makkelijk om uit een woud van amplitudes in een spectrum, lagerschade, speling of andere beginnende storingen te halen. Het gerucht klopt dus. Maar waarom moeilijk doen als conditiebewaking zo veel makkelijker kan? Het antwoord is eveneens gemakkelijk: ISO-norm 10816. Dankzij deze norm is het mogelijk de vele soorten machines snel te beoordelen op hun conditie. In de app-store is de SKF vibrometer zelfs gratis te downloaden in de meeste telefoons. Het werkt niet alleen. Het geeft ook nog een rustgevend gevoel dat alles onder controle is.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er in de industrie behoefte aan een norm voor de beoordeling van de staat waarin een apparaat verkeerd. Uit tal van bruikbare parameters werd proef ondervindelijk, door de‘International Organisation for Standardization’ (ISO), de trillingsterkte als het meest bruikbaar uitgangspunt gekozen. In deze norm is de sterkte van een trilling gekoppeld aan de hoeveelheid kW’s die een machine verbruikt. In 1974 werd de conditie van alle machines genormaliseerd en de norm wordt in alle Angelsaksische landen erkend. In 1991 werd de eerste norm met de titel ISO-2372 achterhaald bevonden en vervangen door de huidige 10816 ISOnorm. In deze norm wordt de trillingsterke uitgedrukt in millimeters per seconde (mm/s). Eenvoudig gezegd, de energie- inhoud van een aantal sinussen maal een bepaalde tijd en daar dan de wortel uit. De ISO-norm kent vier niveaus met elk zijn toelaatbare trillingsterkte: machi nes in 1: nieuwstaat, 2: onbeperkt lange termijn toegestaan, 3: alleen kortdurend gebruik en 4: stop want er zal schade ontstaan. De vier niveaus kennen twee classificaties uitgedrukt in kW’s en onder verdeeld in twee groepen vanwege de fundatie waarop de machine staat. Op een betonnen blok gemonteerd heeft een machine immers maar weinig bewe gingsruimte om te trillen, in tegenstelling tot eenzelfde apparaat dat op rubberen dempers is geplaatst.
pagina 44
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel