Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Betere kostenbeheersing bij shutdowns leidt tot minder budgetoverschrijdingen

Stuur per email
Twitter dit bericht

Maak een scheiding in ‘denk- en doeshutdowns’

Download dit artikel als pdf
U krijgt direct een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze eerstvolgende nieuwsbrief.
Is uw adres bekend, dan verschijnt de pdf meteen.

25 procent lagere, integrale shutdownkosten (exclusief derving) en een halvering van de integrale shutdowntijd. Deze resultaten moeten haalbaar zijn als anders gekeken wordt naar shutdowns en turnarounds, aldus Paul Casteleijn, Senior Maintenance Consultant bij Stork Technical Services. Het aandeel management control-kosten loopt volgens hem de laatste jaren bij shutdowns en turnarounds sterk op omdat er steeds meer behoefte is aan beheersing van veiligheid, kwaliteit, planning en kosten, met als gevolg fors oplopende stopkosten. Om dit tij te keren, moet een scheiding worden gemaakt tussen ‘denk- en doe-shutdowns’.

Meer informatie

Bedrijfsinformatie

Complete tekst

 
 .
 .
 .