MaintenanceBenelux.nl NL
Home
BLIJF OP DE HOOGTE
Ontvang onze nieuwsbrief en digitale magazine
Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.
ARTIKEL
Industrie moet en kan nog veel meer energie besparen Manager Energy Solutions Tomaso Della Vedova van Endress+Hauser
Download dit artikel als pdf
Is uw adres bekend, dan wordt de pdf meteen geopend, anders krijgt u een link toegestuurd.
Ook ontvangt u onze volgende nieuwsbrief.

Industrie moet en kan nog veel meer energie besparen

Manager Energy Solutions Tomaso Della Vedova van Endress+Hauser

Niet alleen hebben bedrijven, gedwongen door de nieuwe European Energy Effiiency Directive (Eeed), de plicht om het energiegebruik structureel te verlagen, het kan ze jaarlijks ook heel veel extra fianciële winst opleveren. Dat ze, om dit te realiseren, gerichte ondersteuning nodig hebben, is duidelijk. Volgens Tomaso Della Vedova, Product Manager Energy Solutions bij Endress+Hauser, blijkt het zonder meer mogelijk om het energiegebruik van producerende ondernemingen signifiant te verlagen. Vele tienduizenden euro’s besparing zijn daarbij geen uitzondering.

Bedrijfsinformatie

EnErgiEbEsparing Frank Senteur Manager Energy Solutions Tomaso Della Vedova van Endress+Hauser: Niet alleen hebben bedrijven, gedwongen door de nieuwe European Energy Effiiency Directive (Eeed), de plicht om het energiegebruik structureel te verlagen, het kan ze jaarlijks ook heel veel extra fianciële winst opleveren. Dat ze, om dit te realiseren, gerichte ondersteuning nodig hebben, is duidelijk. Volgens Tomaso Della Vedova, Product Manager Energy Solutions bij Endress+Hauser, blijkt het zonder meer mogelijk om het energiegebruik van producerende ondernemingen signifiant te verlagen. Vele tienduizenden euro’s besparing zijn daarbij geen uitzondering. “Veel bedrijven hebben geen fluw idee wat het actuele energiegebruik is van de diverse individuele machines, systemen en processen”, zo stelt Della Vedova. “Ze weten alleen wat ze aan totale energiekosten kwijt zijn maar ze kunnen op grond daarvan geen concrete besparingsplekken aanwijzen. Ook hier geldt: meten is weten. Wij beginnen dus altijd met een zogeheten ‘QuickScan’ waarbij we ons focussen op van te voren afgesproken gebieden, processen of energiestromen. We lopen gericht door de fabriek en noteren wat we zien en horen op het gebied van perslucht en stoom. Ook noteren we bijvoorbeeld de effiiencyklasse van de toegepaste elektromotoren in transport-, roer-, pomp- en ventilatiesystemen. En we kijken naar verwarming, ventilatie, ovensystemen, koeling, waterverbruik, afvalwaterbehandeling en de isolatiegraad van koel- en verwarmingsbuizen, alsmede naar verlichting.” perslucht is duur Wat rolt er vaak uit zo’n ‘Quick-Scan’, ofwel waar kan een bedrijf de grootste besparingen realiseren? “Perslucht is veelal een ‘dankbaar slachtoffer’”, aldus Della Vedova. “We kijken in dat kader naar de compressoren (oud/nieuw/rendement), de achterliggende conditionering (drogen mogelijk zijn. Dit door bijvoorbeeld specifik onderhoud uit te voeren, de machine te reviseren en/of te modifieren of door bijvoorbeeld andere nozzles te monteren omdat de oude versleten zijn en daardoor te veel lucht of stoom uitblazen. Helpt dit niet, dan kun je zelfs overwegen te investeren in een nieuwe, rendabeler machine.” specifik energiegebruik “Het is belangrijk om zeer nauwkeurig in kaart brengen waar, wanneer en hoeveel elektriciteit, stoom en perslucht wordt gebruikt”, benadrukt DellaVedova. “Dat geldt ook voor verwarming, koeling en elektriciteitsverbruik. Daarvan stellen 34 wij op basis van meetresultaten tijdafhan- 35 een warmtewisselaar op de compressor te zetten en daarmee bijvoorbeeld de CV-installatie te voeden of een productieproces van warmte te voorzien, dan vormen besparingen tot wel 50 procent op het persluchtgerelateerde energiegebruik geen uitzondering. Er zijn praktijksituaties bekend dat bedrijven door warmteterugwinning op hun compressoren 50.000 tot 60.000 m3 aardgas per jaar besparen. Dan heb je de investering in warmtewisselaars er heel snel uit.” gericht zoeken “Waar het in de industrie om gaat, is het rendement per proces, per machine, per installatie”, vervolgt DellaVedova. “Van een stoomketel kunnen we eenvoudig het rendement in kaart brengen en dat geldt ook voor ovens, compressoren, koelsystemen, etc. Endress+Hauser heeft een aantal jaren geleden Systemplan overgenomen. Deze Duitse consultancyfima beschikt over een schat aan ervaring op het gebied van meten, analyseren en het op basis daarvan optimaliseren van de energie-effiiency van zowel productiebedrijven als kantoren. Zij hebben een enorme database opgebouwd met rendement- en verbruikgegevens van stoomketels, ovens, compressoren, koelsystemen, ventilatiesystemen, etc. Op basis daarvan kan gericht worden ingeschat hoe een machine of installatie presteert en welke effiiencyverbeterinzijn aan slijtage onderhevig, fabrieken breiden uit of krimpen in, er worden machines vervangen, leidingsystemen uitgebreid, compressoren/ketels vernieuwd. Kortom, je zult moeten blijven meten en analyseren om er zeker van te zijn dat de gerealiseerde besparingen blijvend zijn. Zelfs in relatief nieuwe fabrieken waar (nog) geen aanpassingen nodig waren, zijn er vaak besparingspunten te ontdekken. Waar je bijvoorbeeld bij stoomsystemen op moet letten, is dat condenspotten op een gegeven moment gaan lekken. Dat merk je door een oplopend energiegebruik van de stoomketel (dat moet je dus wel meten). De oorzaak daarvan kan ook liggen in te weinig onderhoud en/of inwendige gers/fiters), naar de staat en diameter van persluchtleidingen, of er een warmteterugwinsysteem op de compressoren zit, of we lekkages horen, in welk vermogensgebied de compressoren draaien, etc. Hier kunnen we vaak al de nodige procenten winst uit halen. Persluchtopwekking en -distributie kosten een bedrijf namelijk gemiddeld tien procent van de totale energierekening. Door het oplossen van lekkages, herdimensioneren van leidingen, monteren van nieuwe fiters en drukverlaging, kan al snel een besparing van 20 tot 30 procent worden gerealiseerd. Bedenk daarnaast dat circa 75 procent van het opgenomen elektrische vermogen van een compressor wordt omgezet in warmte. Bestaat de mogelijkheid om deze warmte te benutten door kelijke grafiken op, waarmee we ook direct pieken in het elektriciteitsverbruik kunnen ontdekken. Pieken kunnen tot extra kosten en soms zelfs boetes leiden. Ze treden op als tegelijkertijd een aantal zware machines wordt opgestart. Na dit opstarten daalt het opgenomen vermogen van de motoren weer en zit het bedrijf weer binnen de gebruikscurve. Excessen op dit vlak kun je heel eenvoudig voorkomen door productielijnen gefaseerd op te starten of door bijvoorbeeld voor de motoren softstarters toe te passen.” blijven bewaken “Geen situatie blijft hetzelfde,” benadrukt DellaVedova. “Machines en systemen ‘industrie moet en kan nog veel meer energie besparen’ Tomaso DellaVedova, Product Manager Energy Solutions bij Endress+Hauser. Door continu de hoeveelheid stoom door deze leiding te meten en (trendmatig) te bewaken, kunnen pieken en ongewenste situaties tijdig worden ontdekt. In dit ketelhuis met twee gasgestookte ketels wordt continu het gasverbruik gemeten en daarmee het energiegebruik in beeld gebracht. Dat kan weer gekoppeld worden aan productiecijfers. Dit artikel is afkomstig uit Maintenance Benelux www.maintenancebenelux.nl © Vezor Media Maintenance Benelux Nr. 4 - november 2014 Maintenance Benelux Nr. 4 - november 2014 Energiebesparing ‘industrie moet en kan nog veel meer energie besparen’ vervuiling van de ketel. Dat zul je gericht moeten onderzoeken. Bedenk ook dat sommige besparingen heel eenvoudig te realiseren zijn maar heel veel rendement opleveren. Zoals isolatie aanbrengen op stoomleidingen. Dat heb je er binnen een paar maanden al uit. Bij perslucht kun je vaak tienduizenden euro’s besparen en voor elektriciteit geldt vaak hetzelfde. Denk er maar eens over na hoeveel extra productie je moet draaien om hetzelfde te verdienen als wat energiebesparingen netto opleveren. We hanteren de vuistregel dat investeringen in besparingsmaatregelen binnen zes maanden tot twee jaar terugverdiend worden.” Weet wat je meet “Instrumentatie speelt een belangrijke rol bij energiemonitoring en -analyse”, aldus Della Vedova. “Maar je wilt als bedrijf niet nog meer systemen die onderhoud vereisen. Wij hebben inmiddels veel intelligente meetinstrumenten in ons programma die je ‘op afstand’ kunt bewaken en servicen. Daar hoeft een onderhoudstechnicus dus niet meer periodiek naartoe en dat scheelt in kosten. Zo zijn er sinds kort ook flwmeters (andere instrumenten zullen snel volgen) die geschikt zijn voor ‘verifiatie op afstand’. Via de Ethernet-aansluiting kan dit instrument via een webbrowser worden 36 menten de juiste waarden aangeven. Het verifiatierapport wordt in het instrument opgeslagen en kan eenvoudig worden opgehaald en/of uitgeprint, bijvoorbeeld voor audits.” “Ook is het belangrijk te ‘weten wat je meet’”, zegt Della Vedova tot slot. “Bij stoom is het bijvoorbeeld heel belangrijk om te weten of je over oververhitte stoom, verzadigde stoom of natte stoom praat. Vortex stoommeters meten daartoe via een slim protocol ook de stoomkwaliteit via registratie van al dan niet op de sensor aanwezige waterdruppels. Een verkeerde aanname betekent dat je verkeerd meet en dus een foute uitslag krijgt. Integriteit van de data is cruciaal. Zeker bij processen die veel energie gebruiken zoals stoomopwekking. Bedenk dat als je wilt weten of je 1,5 procent bespaart, je heel nauwkeurig moet meten. Belangrijk is tot slot om te weten dat wij bedrijven actief kunnen ondersteunen bij hun ISO 50001 certifiering voor energiemanagement. Hierbij hoort het opstellen van een energie(reductie)plan, meten/ monitoring, analyse, continue verbetering, etc. Benchmarking speelt daarbij ook een nuttige rol. Vooral door internationaal te werken, verzamelen we heel veel data over energiesituaties in verschillende industrieën, waardoor we sneller en gerichter kunnen werken en adviseren.” ■ benaderd of via (wireless) Hart of Profbus vanuit het Plant Asset Management (PAM) systeem. Op commando wordt een aantal, interne tests doorlopen, waarmee alle functies van het instrument worden gecheckt. Door deze ‘service op afstand’ weet je zeker dat de instruEuropese wetgeving dwingt bedrijven tot het nemen van maatregelen De sinds juni van dit jaar effectieve Eeed (European Energy Effiiency Directive) eist niet alleen keiharde besparingspercentages, ook zijn bedrijven wettelijk verplicht om elke vier jaar een concreet Energie Effiiency plan (EEp) te presenteren. grote bedrijven (omzet meer dan 50 miljoen en meer dan 250 werknemers) zullen bovendien elke vier jaar een energie-effiiency audit moeten laten uitvoeren, waarvan de eerste uiterlijk op 5 december 2015 moet zijn gerealiseerd. Daarnaast moeten branches die zich conformeren aan de Meerjarenafspraak (MJa) een maatregelenlijst opstellen waarbij de energie-effciencyverbeterende maatregelen door de bedrijven in die branche dienen te worden uitgevoerd. Jaarlijks moeten bedrijven over de uitvoering van het EEp en de implementatie van energiebeperkende maatregelen rapporteren aan zowel agentschapnL als hun brancheorganisatie. Ook koelwater kan een behoorlijke kostenpost zijn. Door hier kritisch naar te kijken, kunnen veelal extra besparingen worden gerealiseerd. Opsporen en verhelpen van stoomlekkages kan op jaarbasis vele duizenden euro’s besparing opleveren.
PROCES MEDIA
Solids Processing Fluids Processing MB Maintenance SchuettgutPortal
Ontvang onze nieuwsbrief
Nieuwsbrief archief
Volg ons
Linked
MAGAZINE
Abonneren
Service en contact
ContactDisclaimerPrivacyAdverterenInloggen controlpanel