Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Maintenance Benelux nummer 2

Hieronder vindt u een overzicht van de artikelen verschenen in nummer 2 van 2015.
Via de lijst hieronder kunt u het artikel als pdf downloaden. Klik op de cover hiernaast om het gehele blad als bladerversie te openen.

In dit nummer: Industrie 4.0 op Hannover Messe en onderwerp bij een rondetafelconferentie; Semco-stijl; patroonafhankelijk onderhoud; brandwerende opslag; onderhoud bij windmolens.

Verschenen: 15-05-2015

Neem contact op met de redactie

 
Lees dit artikel
pag. 24

Waardecreatie door contractmanagement

Nauwe samenwerking tussen partijen in de keten vereist ‘Samenwerking in de hele keten door competente contractmanagers van beide partijen’, daar draait het om volgens Nick Piscaer. Immers alleen dan levert contractmanagement toegevoegde waarde op voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Tijdens de vakbeurs Maintenance Next 2015 was dit één van de thema’s op het Next Forum. In dit artikel een gesprek hierover met Nick Piscaer, voormalig Maintenance Manager en Procurement Manager bij Tata Steel die zich thans, samen met Herman van den Hoogen, bezighoudt met het adviseren en trainen van bedrijven die contractmanagement willen invoeren of verbeteren.

Contractmanagement is het actief ma­ nagen van contracten gedurende de levensduur; van handtekening tot en met beëindiging. Piscaer: “En daarmee doe ­ len we dan op het actief en professioneel managen van alle contractactiviteiten met betrekking tot strategie, ontwikkeling en realisatie, inclusief mensen en midde ­ len. Dit alles met als doel om een positief effect te genereren op de business van de opdrachtgever door de opdracht­ nemer, samen met zijn toeleveranciers en subcontractors. Ter illustratie: stel dat door het goed uitgevoerde werk van een on ­ derhoudscontractor de OEE van de pro­ ductie­installaties van de opdrachtgever met twee procent verbetert, dan kan dit resulteren in een financieel gewin van de business dat vele malen hoger is dan de waarde van het onderhoudscontract.”
Lees dit artikel
pag. 28

Hoge prestatie windmolenpark eist preventief onderhoud en scherpe logistiek

Christophe De Busscher, Head of Service Senvion Benelux Bij een offshore windmolenpark draait alles om beschik­ baarheid, na topprioriteit veiligheid. Een 6,15 MW­turbine die stilstaat, is een schadepost. Voor de eigenaar, voor het onderhoudsbedrijf en per saldo ook voor de duurzame energievoorziening. Head of Service Christophe De Busscher is namens Senvion Benelux in Oostende verantwoordelijk voor het onderhoud van de 54 molens op de Thornton­bank, op 30 km uit de Belgische kust. Zijn onderhoudsorganisatie realiseert ruim bovencontractueel dankzij inzet op preventief onderhoud in een gestroomlijnde logistiek.

’s Morgens om zeven uur is de Senvion ‘maintenance­boot’ met een team ‘meest zeewaardige’ technici vanuit Oostende uitgevaren om een nieuwe koppeling, 800 kilogram, te monteren op een 6,15 MW­turbine. De kapitein besluit vanwege de hoge golfslag niet te trans ­ fereren en keert terug. ‘Te bumpy’. Dit feit met twee kanten zegt alles over de topprioriteiten in de onderhoudsorgani ­ satie van een offshore windpark: discus­ sieloze veiligheid, direct gevolgd door de beschikbaarheid van de turbines. “Als dit ongeplande onderhoud wel mogelijk was geweest, zou de molen vandaag al weer draaien in plaats van morgen. De economische schade van een stilstaan ­ de 6,15 MW­turbine rechtvaardigt de op het eerste gezicht hoge interventiekos ­ ten”, rekent Christophe De Busscher in ronde getallen voor.
Lees dit artikel
pag. 44

ISO-norm 10816 als grote leider

Schone schijn op trillingsmarkt Het gerucht gaat dat conditiebewaking met trillingsanalyse best wel moeilijk is. Daarom komen er steeds meer dienstverleners die conditiebewaking op een veel gemakkelijker en veel snellere manier kunnen uitvoeren. Het is inderdaad niet makkelijk om uit een woud van amplitudes in een spectrum, lagerschade, speling of andere beginnende storingen te halen. Het gerucht klopt dus. Maar waarom moeilijk doen als conditiebewaking zo veel makkelijker kan? Het antwoord is eveneens gemakkelijk: ISO-norm 10816. Dankzij deze norm is het mogelijk de vele soorten machines snel te beoordelen op hun conditie. In de app-store is de SKF vibrometer zelfs gratis te downloaden in de meeste telefoons. Het werkt niet alleen. Het geeft ook nog een rustgevend gevoel dat alles onder controle is.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond er in de industrie behoefte aan een norm voor de beoordeling van de staat waarin een apparaat verkeerd. Uit tal van bruikbare parameters werd proef ondervindelijk, door de‘International Organisation for Standardization’ (ISO), de trillingsterkte als het meest bruikbaar uitgangspunt gekozen. In deze norm is de sterkte van een trilling gekoppeld aan de hoeveelheid kW’s die een machine verbruikt. In 1974 werd de conditie van alle machines genormaliseerd en de norm wordt in alle Angelsaksische landen erkend. In 1991 werd de eerste norm met de titel ISO-2372 achterhaald bevonden en vervangen door de huidige 10816 ISOnorm. In deze norm wordt de trillingsterke uitgedrukt in millimeters per seconde (mm/s). Eenvoudig gezegd, de energie- inhoud van een aantal sinussen maal een bepaalde tijd en daar dan de wortel uit. De ISO-norm kent vier niveaus met elk zijn toelaatbare trillingsterkte: machi nes in 1: nieuwstaat, 2: onbeperkt lange termijn toegestaan, 3: alleen kortdurend gebruik en 4: stop want er zal schade ontstaan. De vier niveaus kennen twee classificaties uitgedrukt in kW’s en onder verdeeld in twee groepen vanwege de fundatie waarop de machine staat. Op een betonnen blok gemonteerd heeft een machine immers maar weinig bewe gingsruimte om te trillen, in tegenstelling tot eenzelfde apparaat dat op rubberen dempers is geplaatst.
 
 .
 .
 .