Alles over onderhoud en proces-optimalisatie

MaintenanceBenelux.nl
Zoeken
Blijf op de hoogte!

Blijf op de hoogte!
Lees de maandelijke nieuwsbrief.

Uw adres wordt nooit aan derden doorgegeven.
Lees onze privacyverklaring.

Disclaimer

Inhoud

The webmaster of the Maintenance Benelux portal endeavors to keep the information on this website accurate. However, most of the content is published by third parties: the companies whose profile appear on the portal. Therefore, the webmaster cannot guarantee the accuracy or completeness of the information found on the site. The webmaster cannot be held liable for the website’s content or any use of this content by third parties.

Auteursrecht

De teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch of anders) zijn verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.
Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

Links naar andere websites

Deze website bevat hyperlinks of andere verwijzingen naar websites of naar webpagina`s van derden.
Maintenance Benelux heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.
Het plaatsen van links door Maintenance Benelux houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina`s.

 
 .
 .
 .