Fiktech B.V. heeft de gehele serie warmtebeeldcamera’s van Seek Thermal inc. in het leveringspakket opgenomen. Deze camera’s maken door hun lage prijs de “forward looking infrared” technologie eindelijk beschikbaar voor iedere technicus die geconfronteerd kan worden met – onnodige - productiestilstand t.g.v. oververhitting van elektrische of mechanische componenten. Met name de Seek Reveal is een “must have” stuk gereedschap dat in geen enkele werkplaats mag ontbreken. Een warmtebeeldcamera of infraroodcamera is een camera die beelden waarneemt in het infrarode deel van het elektromagnetisch spectrum. Thermografie is een contactloze meetmethode waarbij de oppervlaktetemperatuur van de omgeving (voorwerpen en flora & fauna) gevisualiseerd wordt. Dit gebeurt d.m.v. een thermografische camera: deze is uitgerust met een optiek welke geschikt is voor het infrarood kleurenspectrum (normaal glas filtert IR straling uit) en een detector die de golflengte analyseert. De werking ervan berust op de Wet van Wien. De camera levert een thermogram, een weergave van de heersende oppervlaktetemperaturen. Met behulp van een display kan zo een beeld worden weergegeven puur gebaseerd op de warmtestraling van voorwerpen en levende materie. Deze meetwijze biedt een aantal voordelen; men kan ook ’s nachts of in het duister fotograferen. De infraroodcamera is daarom één van toepassingen van nachtzichtapparatuur. Daarnaast biedt de warmtebeeldcamera een scala van mogelijkheden om in de industrie technische problemen t.g.v. overmatige warmteontwikkeling te voorkomen.

Geschreven door