Ze schieten burgers te hulp bij allerhande vormen van overlast en houden samen met de politie toezicht op de lokale orde en veiligheid binnen diverse domeinen. In Nederland werken ruim 30.000 buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) voor zo’n 1.100 verschillende instanties. Ook in de gemeente Tilburg zijn BOA’s (ook wel handhavers genoemd) niet meer weg te denken uit het straatbeeld. De alledaagse uitdaging die met de functie gepaard gaat, is vastgelegd in een video die vandaag gelanceerd wordt. Buitengewoon opsporingsambtenaren zijn de ogen en oren van de wijk en vormen het aanspreekpunt van de stad. Met het voltooien van een praktijkgerichte BOA-vakopleiding heeft een handhaver verschillende opsporingsbevoegdheden binnen een afgebakend gebied. Dit maakt hen deskundig daar waar de politie dat niet is of kán zijn. Zo mogen zij onder andere verdachte personen controleren en aanhouden, overtredingen bekeuren en strafbare feiten opsporen in een bepaald werkterrein. Herkenbaar Om ervoor te zorgen dat zij in hun functie voldoende herkenbaar zijn, legden beroepsvereniging Beboa en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modeluniform vast voor BOA’s die werkzaam zijn in de openbare ruimte. Samen met het Brabantse werkkledingmerk HaVeP Workwear / Protective wear ontwikkelde de gemeente Tilburg een boa-uniform volgens deze richtlijn. De nieuwe video die vandaag gelanceerd wordt, geeft een goed beeld hoe (het werk van) een BOA er in de praktijk uitziet. Het werk van een BOA brengt iedere dag nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe dat er in de praktijk aan toegaat? Bekijk hier de video.