De lozingseisen voor afvalwater worden steeds strenger. Om aan de fosfaat effluenteisen te kunnen voldoen, is een ortho-fosfaat analyser nodig die in het lage bereik zeer nauwkeurig meet. Endress+Hauser introduceert hiervoor een nieuwe colorimetrische analyser: de Liquiline System CA80PH. Dankzij de ‘Molybdeen blauw’ meetmethode is de totale onnauwkeurigheid slechts ±0,05 mg/l in het bereik van 0,05-2,5 mg/l! Hoge nauwkeurigheid maar wel een laag reagentiaverbruik. Om de steeds strengere lozingseisen te kunnen halen, moet er meer inspanning worden verricht. Dit heeft tot gevolg dat de ortho-fosfaat analyser vooral in het lage bereik nauwkeurig dient te meten. Met deze analyser wordt immers het fosfaatverwijderingsproces van de zuivering aangestuurd. De Liquiline System CA80PH is hiervoor de oplossing. De ‘Molybdeen blauw’ methode zorgt voor de hoogste nauwkeurigheid gecombineerd met een zeer laag reagentia verbruik. De reagentia die nodig zijn voor de meting gaan tot een half jaar mee. Uiteraard zijn er ook grotere meetbereiken leverbaar, bijvoorbeeld volgens de ‘Molybdaat Vanadaat geel’ methode waarmee de analyser een meetbereik van 0,5-50 mg/l PO4-P heeft. Keramisch filter zorgt voor kraakhelder filtraat. De kwaliteit van de meetwaarde van een analyser wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van het filtraat. Daarom heeft Endress+Hauser vorig jaar al een nieuw keramisch filter geïntroduceerd: de Liquiline System CAT820. Dit filter kenmerkt zich door een ongekend robuust ontwerp dat eenvoudig reinigbaar is en tegelijkertijd kraakhelder filtraat aflevert. Zo wordt het nauwkeurig en eenvoudig meten van ortho-fosfaat en ammonium mogelijk gemaakt. De Liquiline System CA80 is leverbaar is zowel een ortho-fosfaat uitvoering als in een ammonium uitvoering. Beide analysers hebben de mogelijkheid om, naast hun specifieke colorimetrische analyse, ook Memosens sensoren op aan te sluiten. Op deze wijze ontstaat een analysestation welke dan bijvoorbeeld ook orthofosfaat, nitraat, opgelost zuurstof, drogestof, pH of redox meet.