Pneunet heeft het D©ashboard ontwikkeld en in bedrijf genomen bij Tata Steel. Het datalogsysteem werkt via 3G waarmee bekabeling over bestaande en uitgebreide netwerken niet nodig is. De data van flowmeters, drukmeters en energiemeters wordt bij Pneunet in een database opgeslagen en kan uitgelezen worden met elke internetbrowser. Proactief kijken wij mee met onze klant(en) en reageren als het mis gaat. Dit systeem werkt natuurlijk het best naast een aktief besparingsprogramma waarbij processen en machines worden geoptimaliseerd. De prognose voor 2014 voor een sectie bij Tata was een besparing van 48.000 euro, met dit systeem hebben we inzichtelijk gemaakt dat de besparing 110.000 euro bedraagt. Een perfecte tool voor de ISO Norm 50.001:2011