S&G organiseert in de eerste helft van 2016 een nieuwe reeks van drie seminars die op elkaar aansluiten. Het is de bedoeling om het asset management besluitvormingsproces te illustreren met een paar praktische voorbeelden die de ISO 55000 richtlijnen respecteren en met LCC software kunnen uitgevoerd worden. Het eerste seminar dat zal plaats hebben op woensdag 13 januari 2016, focust zich op de strategische aspecten van Asset Management. De ISO 55000 richtlijnen worden kort samengevat en het verband met onze software wordt gelegd. De rol en de verantwoordelijkheden van een Asset Management organisatie worden toegelicht en de strategische aspecten bij de bepaling van KPI’s worden geïllustreerd. Meerdere business scenario’s kunnen uitgewerkt worden en hoe het “beste” scenario kiezen wordt met een fictief voorbeeld geïllustreerd. Het tweede seminar dat staat gepland voor donderdag 24 maart 2016 en verdiept zich in de tactische aspecten van Asset Management. Een wankel evenwicht moet gevonden worden tussen soms tegenstrijdige objectieven zoals lage kosten, accepteerbare risico’s, maximale prestaties en hoogste klanttevredenheid. En dit alles moet gealigneerd zijn met de bedrijfsstrategie. Welke inzichten in deze complexe problematiek verkregen kunnen worden door gebruik making onze software wordt aan de hand van uitgebreide demonstraties getoond. Het derde seminar (donderdag 9 juni 2016) maakt de link met de operationele omgeving waarin geïsoleerde systemen belangrijke asset data beheren zoals boekhoud-, onderhouds-, conditie monitoring en storingsregistratiesystemen. Samen met locatie (GIS) en management KPI’s wordt al deze asset gerelateerde data in een gestructureerd Asset Register ondergebracht, zoals ISO 55000 aanbeveelt. Een dikwijls onderschat maar levensbelangrijk aspect is de bewaking van de kwaliteit van deze gegevensstromen. Ook hier worden al deze concepten uitvoerig behandeld in uitgewerkte demonstraties waarbij deelnemers aangemoedigd worden om hun vragen aan bod te laten komen. In al onze seminars streven we ernaar om een grote interactiviteit met alle deelnemers op gang te brengen en moedigen we netwerken aan door lange pauzes te bieden en een korte voorstelling door elke deelnemer aan het begin van elk seminar. Op een informele maar professionele manier wordt een moeilijke problematiek toch op een aangename manier aan de man/vrouw gebracht.