Risico op brand in een gebouw bestaat altijd. De oorzaken variëren. Soms ontstaat brand door gebrekkig onderhoud of door beperkingen in uw elektrische installatie. Het voorkomen van gevaarlijke situaties is natuurlijk het allerbeste, maar het beoordelen van risico’s vereist nogal wat specifieke kennis van installateurs en inspecteurs. <b>Veiligheid garanderen</b> De huidige normen en richtlijnen voor elektrotechnische installaties zijn in principe allemaal gerelateerd aan veiligheid. Deze normen en richtlijnen variëren van het opleveren van veilige elektrotechnische installaties, het veilig werken aan deze installaties tot en met het voorkomen van onveilige situaties die kunnen resulteren in brand, explosies of elektrische schokken. En natuurlijk bent u zich altijd bewust van de impact die mogelijk onveilige situaties kunnen hebben op uw collega’s en op de omgeving. <b>Voorkomen is beter dan genezen</b> Door vooraf en met regelmaat te meten is het inschatten van een onveilige situatie voor u feilloos te doen. Met de juiste aanpak en apparatuur zorgt u op eenvoudige en efficiënte manier voor rapportages en dus voor inzicht. Hoe pakt u dat aan?

Geschreven door