Siemens introduceert de Time-based IO modules in de uitvoeringen ET 200MP en ET 200SP. Met Time-based IO zijn de hoogste eisen op het gebied van precisie en snelheid te realiseren, ongeacht de performance van de controller en de veldbus. Time-based IO zorgt dat een signaal precies op het gedefinieerde tijdstip wordt uitgestuurd. De slimme combinatie van in- en uitgangen in de module zorgt bijvoorbeeld voor een nauwkeurige meting van gepasseerde producten op een productielijn of perfecte dosering van vloeistoffen. De IO module voorziet de flank van het ingangssignaal van een zeer nauwkeurig tijdstempel dat wordt doorgestuurd naar de controller. Indien gewenst kan de controller deze tijdinformatie ook koppelen aan een positie en het exacte tijdstip voor de uitsturing van de uitgang berekenen. Het nieuw berekende tijdstempel wordt overgedragen aan de uitgangsmodule en daar omgezet in een uitgangssignaal met een nauwkeurigheid van maar liefst 1 μs. Toepassingen voor Time-based IO zijn bijvoorbeeld het nauwkeurig doseren van vloeistoffen, het uitwerpen van producten op een productielijn, de lengtebepaling van producten op een productielijn en daar waar een nauwkeurige reactietijd wordt gewenst onafhankelijk van de applicatie cyclustijd. Time-based IO ontlast niet alleen de CPU van additionele performance opgaven, maar ook de veldbus en de I/O met betrekking tot hun cyclustijd.