Cursus: Leergang Conditiemeting; Onderhoudskundig Inspecteur en/of Adviseur BOEI Organisatie: NVDO en Hogeschool Utrecht Datum: Startdatum 6 maart 2023 Locatie: Divers; centraal, midden Nederland Gebreken aan gebouwgebonden assets en/of infrastructurele werken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestaties. Met de inbreng van de goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van assets worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecontract en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein. Deelnemers worden opgeleid tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen, installaties en infrastructurele werken. Doel De Inspecteur Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Werktuigbouw, Elektrotechnische installaties, Infrastructurele Werken of Transport uitvoeren conform de NEN 2767. Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inspectie (BOEI). Heeft inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving. Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming. De Adviseur Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren. Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie en aanvullende inspectie-items. Kan specifieke wensen van gebruiker/eigenaar en strategische doelen van de geïnspecteerde asset vertalen naar een advies. Examen Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen, samen met de examenre­sultaten, het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt. Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit: - Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten - Opstellen van rapportage - Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage Het examen voor adviseur bestaat uit: - Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s - Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportage Kwaliteit NVDO, Hogeschool Utrecht en uitvoerend partner Helix garanderen een hoog niveau van opleiden met een erkend niveau van examinering door Hobéon. Door Hobéon kunnen erkende diploma’s en/of certificaten verstrekt worden aan deelnemers die met goed gevolg het examen hebben afgelegd. Daarmee wordt voldaan aan betreffende vakinhoudelijke certificatie-eisen voor persoonscertificatie. De door NVDO en Hogeschool Utrecht gecertificeerden krijgen hiermee toegang tot het Sertum-register Gecertificeerd Onderhoudskundig Inspecteur BOEI. Ook Belangrijk Er worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succesvolle cursist heeft een MBO+/HBO-opleiding binnen eigen specialisatie afgerond en bezit tevens over meerjarige relevante ervaring. De opleiding kent een hoog praktijkgehalte, afgewisseld met theorie. De Maatlat Onderhoudskundigen en de NEN2767 zijn leidend voor de kwaliteit van opleiden en het niveau van inspecteren. De Maatlat bevat een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Het vastgoed omvat gebouwen, de gebouwde omgeving, gebouwgebonden installaties, terreinen en inrichtingen, infrastructurele werken en kunstwerken. NEN 2767 is de norm voor conditiemeting en het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur. Nodig bij deelname: Inschrijfformulier (geef duidelijk de discipline aan) Actueel CV Motivatie voor deelname Inspecteur of Adviseur De opleiding kan gevolgd worden voor inspecteur, adviseur of beide. De inspecteur volgt : blok 1, blok 2, blok 3, examen inspecteur De adviseur volgt: blok 1 , blok 2, blok 4, examen adviseur De inspecteur/adviseur volgt: blok 1 t/m 4, examen inspecteur + examen adviseur Rooster BO, E, WTB en Transport Heb je vragen over het rooster, neem dan gerust even contact met ons op. De startdatum voor de Leergang is 6 maart 2023