Basiscursus Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3) op 12, 13 en 14 maart 2024

icon.calendar.dark
12 - 14 maart 2024

Tijdens de basiscursus RCM3 leer je om proactief fysieke en economische risico’s te beheersen die samenhangen met het gebruik van technische systemen, om zo de inherente betrouwbaarheid te bereiken tegen minimale kosten.

Organisaties passen RCM3 toe om te bepalen welke risicobeheerstrategie het beste kan worden toegepast of vereist is. De methode biedt de oplossing om te selecteren uit alle (nieuwe) technieken voor risicoreductie.

  • Welk soort onderhoud komt in aanmerking en welk interval is vereist?
  • Is het misschien beter om een storing bewust af te wachten of om deze te bestrijden met een wijziging van het systeem, het gebruik of door het verbeteren van procedures, kennis of vaardigheden?

Risicogebaseerd RCM (RCM3) brengt de onderhoudsstrategie volledig in lijn met de internationale normen voor Asset Management en Risicomanagement (ISO 55000 en ISO 31000). Aladon-RCM3 is de opvolger van het robuuste en grondige denkproces van de RCM2-methode.

Opzet
De acht stappen van RCM3 vormen de rode draad tijdens de cursusdagen. De cursusleider (ruim 20 jaar ervaring met de toepassing van RCM) leert je de best practices voor het toepassen van de RCM3-methode aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Je verkent ook de algemene valkuilen bij de uitvoering en de implementatie van de methode. Er is ruim voldoende aandacht voor vragen en discussie.

Doel
Tijdens de cursus leer je RCM3 kennen, de nieuwe wereldwijde standaard om een optimale risicobeheerstrategie te bepalen. RCM3 is de gemeenschappelijke taal voor alle disciplines die vereist zijn om samen het hoofd bieden aan deze complexe uitdaging. RCM3 plaatst de onderhoudsfunctie in het centrum van elke bedrijfsvoering door het belang en de toegevoegde waarde als uitgangspunt te nemen bij de strategieselectie.

Heb je RCM2 gevolgd? De RCM3-cursus is een uitstekende manier om uw RCM-kennis up to date te krijgen en uit te breiden. Na de cursus ben je in staat om deel te nemen in een projectteam dat RCM3 toepast op een asset onder leiding van een RCM3-facilitator en ben je bovendien op het toelatingsniveau voor de vervolgtraining RCM3-Facilitator.

Onderwerpen

  • Proactief risico’s inventariseren, analyseren en evalueren
  • Maatregelen bepalen om risico’s effectief te beheersen
  • Kiezen uit de verschillende soorten onderhoud en operationele strategieën op basis van technische haalbaarheid en toegevoegde waarde
  • Vereiste intervallen bepalen van periodieke onderhoudstake
  • De gemeenschappelijke RCM3-taal; met gedeelde doelstellingen voor onderhoud, inspectie en productie en hoe de onderlinge samenwerking tussen deze afdelingen succesvol Asset Management mogelijk maakt.
  • De juiste Asset Management beslissingen nemen voor optimale prestaties van technische systemen en tegelijkertijd veiligheid en milieu-integriteit maximaliseren
  • Bereiken van compliance – onderhoudsstrategieën opstellen die voldoen aan de ISO-standaards voor Asset Management en risicomanagement (ISO55000 en ISO31000).

Bestemd voor
Iedereen die zich bezighoudt met, of direct belang heeft bij de optimale prestaties van fysieke assets, het optimaliseren van onderhoud en het aantoonbaar beheersen van risico’s. Hiertoe behoren de medewerkers én de managers van (Maintenance) Engineering, Reliability Engineering, Technische Dienst, Productie en Asset Management.

  • Iedereen kan aan de driedaagse basiscursus Reliability Centered Maintenance 3 (RCM3) deelnemen, tenzij die deelname in strijd is met de licentieovereenkomst tussen Aladon LLC en Operational Excellence Transfer.

Aanmelden kan via de Maintenance Academy op de NVDO-website