Duurzaamheid door Onderhoud op 13 en 14 maart 2024

icon.calendar.dark
13 - 14 maart 2024

Duurzaamheid is meer dan CO2 uitstoot alleen. Denk daarbij ook aan duurzaam omgaan met grondstoffen, het milieu en biodiversiteit.

Steeds meer bedrijven zijn bezig met duurzaamheid in de engineeringsfase van hun installaties. Onderhoud van deze assets kan immers een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de organisatie.

Doel
Na het volgen van de cursus ‘Duurzaamheid door Onderhoud’ is de cursist zich bewust van het belang, de kansen en waarde van duurzaamheid.

 • Herkennen van mogelijkheden
 • Verbeteringen doorvoeren
 • Waarde voor de eigen organisatie

Programma

 • Het waarom van duurzaamheid: de exponentiële groei van de wereldbevolking en de impact daarvan op klimaatverandering, biodiversiteit, schaarste aan grondstoffen en milieuverontreiniging. De te verwachten gevolgen van dit alles binnen enkele decenia
 • Sustainable Development Goals (SDG’s), klimaatakkoord, CO₂-emissierechten etc.
 • De fabriek met inputs (grondstoffen, energie) en outputs (goede productie, emissie, waste)
 • Kritische beoordeling
 • Trias Energetica
 • Fictieve fabriek met veelvoorkomende verbetermogelijkheden/ verspillingen. Ontwerp, onderhoud en actionable insights van:
  • Verspilling van grondstoffen en energie
  • Data-analytics
  • Opwekking van eigen energie
  • Milieuverontreiniging
  • Onderhoud
  • Weerstanden
  • Verspilling van reserveonderdelen en hulpmiddelen
  • Milieuvriendelijke reiniging
 • Asset condition monitoring
 • Managerial
  • Hoe weeg ik de verschillende soorten energie- en grondstoffen tegen elkaar af
  • Hoe bouw ik een businesscase en overtuig ik mijn management

Bestemd voor
Deze cursus is bestemd voor alle Maintenance Professionals die, nu of later, op operationeel, tactisch of strategisch niveau met Duurzaamheid aan de slag gaan binnen Onderhoud.

Aanmelden kan via de Maintenance Academy op de NVDO-website