Leergang Vaardigheden voor Reliability- en Maintenance Engineering (R&ME)

icon.calendar.dark
19 september - 9 mei 2024

Aanmelden van via de NVDO website

Wie creëert overzicht en wie knoopt de touwtjes aan elkaar? Wie maakt de verbinding tussen de specialisten en wie kijkt er goed naar de toegevoegde waarde van verbeteringen? Wie wil zijn vaardigheid en zelfvertrouwen verder ontwikkelen?

Al meer dan 20 jaar verzorgt CoThink in samenwerking met de NVDO de leergang Vaardigheden voor Reliability & Maintenance Engineering. De visie op de rol als verbeteraar in Asset- & Maintenance Management heeft zich in die tijd duidelijk bewezen en vormt nog steeds de basis voor deze leergang.

Een verbeteraar die niet alleen handelt vanuit eigen inhoudelijke technische expertise, maar die in staat is een faciliterende rol te pakken. Door de verbinding te maken en vertrouwen te creëren tussen collega’s en andere experts weet hij of zij de juiste kennis en ervaring boven water te krijgen. De basis voor robuust onderzoek en verbetering.

Het hanteren van een gestructureerde aanpak is daarbij van groot belang. Daarom wordt de deelnemer vaardig in de beste methoden en leert hoe en wanneer deze methoden te gebruiken voor de vraagstukken in Asset- & Maintenance Management.

Maar de deelnemer leert daarbij ook hoe collega’s te betrekken, om groepen te faciliteren en te motiveren. Uiteraard speelt inbedding van de RE of ME in de organisatie een belangrijke rol. Tijdens de leergang wordt daarnaast veel aandacht besteed aan voorwaarden voor succesvolle implementatie. Niet alleen de ‘harde’, maar ook de ‘hardnekkige’ kant krijgt veel aandacht. Deelnemers werken tijdens de leergang aan eigen projecten, zodat de training zich ruimschoots terugverdient.

Hoewel de leergang R&ME een groot succes is binnen het opleidingsaanbod van de NVDO, staat ook de ontwikkeling van deze leergang niet stil. Met een deels vernieuwd programma blijft het een onmisbaar onderdeel in de persoonlijke ontwikkeling van iedere (toekomstige) reliability- of maintenance engineer.

Doel
Tijdens de leergang ligt de nadruk op het verwerven van vaardigheden:

  • Vaardigheid in methoden voor het effectief en efficiënt oplossen en voorkomen van storingen en problemen, om de prestaties van assets te verbeteren, zoals methoden voor Root Cause Analyse (RCA), Reliability Centred Maintenance (RCM) en predictive maintenance
  • Vaardigheid in methoden voor het verbeteren van onderhoudsprocessen, zoals methoden voor lean maintenance
  • (Inter)persoonlijke vaardigheden om persoonlijke effectiviteit in de rol als R&ME te vergroten, zoals het onbevangen kunnen leiden van verbetergroepen

De leergang R&ME is erop gericht dat de deelnemers beter in staat zijn een faciliterende rol te vervullen, als spin in het web van continu verbeteren. Het resultaat is dat zij gestructureerd en systematisch verbeterprojecten begeleiden. Met andere woorden; de deelnemers worden “kampioen” in aanpak en methoden, in het ondersteunen van teams bij het kritisch analyseren van vraagstukken en het zoeken naar creatieve oplossingen. Meer generalist dan specialist!

Na afloop van de leergang beschikt de organisatie over een doelgerichte, slagvaardige verbeteraar in Asset- & Maintenance Management.

De opbouw van de leergang
De leergang bestaat uit 8 inhoudelijke modulen die verspreid aan de orde komen.

Module 1; inleiding en oriëntatie op rol Reliability- en Maintenance Engineering, methoden voor bepalen focus R&ME en RATIOneel continu verbeteren

Module 2; vaardigheden voor het oplossen van problemen en root cause analyse (Introductiegame, Event Mapping, Problem Analyse, Human Factor Analyse)

Module 3; Facilitatorvaardigheden en ontwikkeling persoonlijke effectiviteit (incl. Whole Brain Thinking)

Module 4; vaardigheden voor Lean Maintenance

Module 5; toegepaste data-analyse voor RCA en Predictive Maintenance

Module 6; theorie onderhoudstechnologie voor Asset Management

Module 7; vaardigheden voor FMEA/FMECA en RCM

Module 8; effectieve implementatie van de R&ME functie

Er wordt tijdens deze leergang gestreefd naar maximale transfer van getrainde vaardigheden naar de eigen werkplek:

  • Direct leidinggevenden zijn bij de eerste als de laatste dag aanwezig, zodat zij ontdekken hoe zij de beste voorwaarden kunnen creëren voor een maximaal rendement
  • Tijdens de leergang wordt onder begeleiding van de trainers gewerkt aan een eigen project waarbinnen de getrainde methoden en principes direct worden toegepast. Daardoor wordt niet alleen op eigen vraagstukken geoefend, maar direct gewerkt aan verbetering van Asset- & Maintenance Management prestaties
  • Deelnemers faciliteren (als onderdeel van de training) een vraagstuk bij de organisatie van een andere deelnemer, in aanwezigheid van een coach van CoThink, om een unieke ervaring op te doen en nog meer vertrouwen te krijgen in de toepassing van getrainde vaardigheden, zelfs in onbekende situaties

Aan de leergang is een certificaat verbonden. Op basis van bewezen vaardigheid en inzet wordt deze uitgereikt met het predicaat brons, zilver of goud. Na certificering kunnen deelnemers toetreden tot de actieve groep van oud deelnemers (alumni R&ME).

Bestemd voor
De leergang Vaardigheden voor Reliability- en Maintenance Engineering is bestemd voor iedereen die verantwoordelijk is voor het verbeteren van de prestaties van de assets en de organisatie, medewerkers uit Productie, Procestechnologie en de Asset- & Maintenance organisatie. Werkzaam bij zowel asset owners als bij toeleveranciers van diensten (zoals advies- en ingenieursbureaus en aannemers).

De leergang R&ME is erop gericht dat de deelnemers beter in staat zijn een faciliterende rol te vervullen, als spin in het web van continu verbeteren. Het resultaat is dat zij gestructureerd en systematisch verbeterprojecten begeleiden. Met andere woorden; de deelnemers worden “kampioen” in aanpak en methode, in het ondersteunen van teams bij het kritisch analyseren van vraagstukken en het zoeken naar creatieve oplossingen. Meer generalist dan specialist!

Praktische info
Leergang van dertien dagen
Start 19 september 2024
Postillion Hotel Amersfoort, Putten, Gelderland