BEMAS, voluit de Belgian Maintenance Association vzw, is een dynamische non-profit vakvereniging rond onderhoud en Asset Management. BEMAS richt zich tot asset managers, onderhoudsverantwoordelijken, maintenance professionals en iedereen die op de een of andere manier met het beheer van technische assets te maken heeft. Onze leden vormen een uitgebreid netwerk van eindverantwoordelijken onderhoud en leveranciers in het vakgebied, actief in diversie industriële sectoren en de tertiaire sector.

Contact

Neem contact op met BEMAS - Belgian Maintenance Association vzw

Info