<b>VERKOOP en VERHUUR van Waterzuiveringen</b> Logisticon Waterbehandeling ontwerpt en bouwt in eigen fabriek complete waterzuivering installaties. Bijvoorbeeld voor de bereiding van drinkwater, proceswater, maar ook voor zuivering van communaal en industrieel afvalwater. Afvalwaterhergebruik en zuivering van oppervlakte water voor proceswater doeleinden is een van onze specialismen. Bekende technieken die door Logisticon worden toegepast zijn onder meer: Zandfiltratie Actievekool filtratie DAF flotatie Lamellen separatoren MBR Ultrafiltratie (UF) en nanofiltratie (NF) Omgekeerde osmose (RO) . Wilt u eerst meer weten over mogelijke waterbehandelingtechnieken en zuiveringen, dan adviseren wij u eerst een pilot installatie te huren of zelfs een full-scale installatie. Naast verkoop kunt u ook terecht voor verhuur van waterbehandeling installaties.

Contact

Neem contact op met Logisticon Water Treatment BV

Info