In 2009 is de naam Pneunet ontstaan als zijnde het product van IPA Technical Services. IPA Technical Services had met Pneunet een eigen product dat zich richtte op energiebesparing met perslucht en pneumatiek. In 2011 heeft Pneunet de activiteiten en technici van IPA Technical Services overgenomen. Begin 2012 gingen we verder onder de naam Pneunet groep. Dit doen we om duidelijkheid te geven wat we allemaal kunnen en met wie u zaken doet. Onze website toont elke discipline in een eigen kleur. Blauw voor technische dienstverlening. Groen voor energiebesparing met pneumatiek en perslucht. Oranje voor service centre, uw balie waar u direct geholpen wordt. Paars voor de webshop waar u pneumatische componenten kunt kopen. Alle disciplines kunnen zich verder perfectioneren en ontwikkelen wat van onze groep een dynamisch bedrijf maakt. Je kunt anticiperen op de toekomst, wij vinden het echter normaal om voorop te lopen en uit te kijken naar nieuwe uitdagingen.

Contact

Neem contact op met Pneunet Groep

Info