Safe Food Factory is een platform waar problemen op het raakvlak tussen verschillende partijen in de voedselbereiding aan de orde komen en waarbij de voedselveiligheid centraal staat. Safe Food Factory inventariseert de problematiek, vormt werkgroepen en licht de uitkomsten toe op bijeenkomsten, zodat de industrie de oplossing kan toepassen. Kortom, een gemeenschap van betrokkenen bij productie van voedsel, diervoeder, farmacie en ander producten waar (voedsel)veiligheid van belang is.

Contact

Neem contact op met Safe Food Factory

Info