Maakt u gebruik van de website of diensten van Proces Media? Dan is deze privacyverklaring voor u bedoeld. Waarom deze Privacyverklaring? In deze Privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens Proces Media verzamelt, waarvoor wij deze persoonsgegevens gebruiken, hoe wij de bescherming van uw privacy waarborgen, hoelang wij uw gegevens bewaren en hoe u gebruik kunt maken van uw rechten. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking? Verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens is Proces Media gevestigd te Uithoorn. Met wie delen wij uw gegevens? Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij bewerkersovereenkomsten gesloten met diverse verwerkende partijen. Op uw verzoek kunnen wij u een overzicht aanleveren van de partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Uiteraard verstrekken wij enkel die gegevens aan de verwerker die noodzakelijk zijn voor de door u geselecteerde dienstverlening. Zo zal in geval van een aanmelding voor een mailing enkel uw e-mailadres verstrekt worden. Wij delen uw gegevens niet met derden (anders dan onze verwerkers). Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom? U heeft de mogelijkheid tijdens het registratieproces, maar ook daarna, een persoonlijk profiel aan te maken. Het invullen van de diverse velden is niet verplicht. U beslist zelf over welke persoonsgegevens (naast het e-mailadres) wij mogen beschikken. U kunt hierbij denken aan uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, et cetera. Daarnaast heeft u de mogelijkheid aan te geven bij welk soort bedrijf u werkzaam bent en in welke branche, alsmede welke mailingen u van ons wenst te ontvangen. U kunt kiezen uit de volgende opties: * 12 x per jaar de reguliere nieuwsbrief. * 6x per jaar de aankondiging van het digitale magazine. * 2 tot 5x per jaar een speciale nieuwsbrief over een beurs of ander evenement, gerelateerd aan het vakgebied. Daarnaast vragen wij u aan te geven of wij uw e-mailadres ook mogen gebruiken voor: * vakgerelateerde partnermailings (ca 6 per jaar). * (maximaal 1x per jaar) een speciale mailing met bijv. een enquête, om onze diensten te verbeteren. Voor de verzending van onze mailingen is enkel een mailadres noodzakelijk. Neemt u een betaalde dienst bij ons af, dan vragen wij u ook om uw bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon bij uw organisatie en adresgegevens zodat wij kunnen zorgdragen voor verzending van de factuur. Elk bedrijf werkzaam in het vakgebied kan zelf een bedrijfsvermelding aanmaken op onze website. Om een bedrijfsvermelding aan te kunnen maken dient een geldig e-mailadres opgegeven te worden. Dit is het correspondentieadres dat wij zullen gebruiken. Het e-mailadres wordt niet op de website getoond en is dus niet openbaar. De verder opgegeven bedrijfsgegevens zoals naam, contactpersoon en postadres worden wel op de website getoond. Bij de bedrijfsvermelding kunnen emailadressen opgegeven worden van personen die gerechtigd zijn nieuwsberichten op onze website te plaatsen. Deze adres(sen) worden door ons gebruikt voor: * het verzenden van een bevestiging van nieuws dat u plaatst * het verzenden van een maandelijkse herinnering dat een week later een nieuwsbrief uitkomt, met de vraag of u nieuws wilt plaatsen De opgegeven e-mailadressen ontvangen ook de nieuwsbrieven. Wanneer u kiest voor een betaalde vermelding, dan kan een e-mailadres opgeven worden ten behoeve van de facturering. Dit e-mailadres wordt enkel hiervoor gebruikt en wordt niet aan derden ter inzage gegeven of ter beschikking gesteld. U heeft de mogelijkheid om in uw profiel aan te vinken dat u (eenmaal per jaar) wilt meewerken aan een enquête. Uw persoonsgegevens zullen dat ook worden verwerkt in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening. Onze website maakt geen gebruik van cookies of andere programma’s die uw bezoek aan onze website aan ons doorgeven of uw internetgedrag analyseren. Hoe zorgen wij voor beveiliging van uw gegevens? Wij zijn verplicht ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn. Wij hebben zowel organisatorisch als technisch beveiligingsmaatregelen ingevoerd. U kunt hierbij denken aan beperkte toegang tot ons kantoor, maar ook aan het gebruik van antivirussoftware, firewalls, et cetera. Wij zorgen ervoor dat ons beveiligingsbeleid regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast als dat gelet op de technische en verdere ontwikkelingen noodzakelijk is. Hoelang bewaren wij uw gegevens? Wij bewaren uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de overeenkomst met ons beëindigt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van onze boekhoudplicht. In dat geval zullen wij enkel die gegevens bewaren die daarvoor noodzakelijk zijn en de verdere gegevens vernietigen. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? U heeft wettelijk het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht op wijziging en op verwijdering. Via het profiel heeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. De wijzigingen die u doorvoert in uw profiel worden ook direct aangebracht in onze database. Een bedrijfsvermelding kan te allen tijde worden gewijzigd door de eigenaar van het correspondentieadres. Verwijderen van de vermelding kan op aanvraag, dit kan per e-mail, als deze verzonden wordt vanuit het bedrijf (domeinnaam) in kwestie. Indien uw gegevens door ons worden verwerkt voor een ander doel dan voor de uitvoering van de overeenkomst of de door u gegevens toestemming, dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking door ons. Een e-mail met uw bezwaar kunt u richten aan Proces Media. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk van ons een reactie. Is deze reactie niet naar uw tevredenheid, dan kunt u zich vervolgens met uw bezwaar richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Waar kan ik de meest recente versie van de privacyverklaring vinden? Snelle technologische ontwikkelingen, wetgeving en veranderingen in bedrijfsprocessen noodzaken ons met enige regelmaat ons privacybeleid aan te passen. In dat geval zullen wij ook de privacyverklaring (eenzijdig) kunnen aanpassen. U kunt aan de datum onderaan/bovenaan deze pagina zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is aangepast. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie van de privacyverklaring. Wij adviseren u daarom regelmatig onze website te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie van de privacyverklaring. Bij wie kan ik terecht met vragen over mijn gegevens? Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u bij ons terecht. U kunt uw vragen mailen naar post@procesmedia.nl . Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. Versie: 01-06-2021