Regelgeving

Op zoek naar de wettelijke kaders waaraan industrieel onderhoud en onderhoudswerkzaamheden moeten voldoen? Onder het thema ‘Regelgeving’ vind je praktische informatie over de eisen die de overheid, norminstanties en Europa stellen aan de onderhoudspraktijk, welke regels er gelden voor de inzet van onderhoudspersonee. Dit zowel vanuit oogpunt van veiligheid, milieu- als arbo-technisch.

Meer over Regelgevingicon.arrow--dark