Theunissen Technical Trading BV (TTT) is vanaf heden gecertificeerd voor de MVO prestatieladder niveau 3. De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Een MVO certificaat maakt duurzame ontwikkeling concreet en objectief aantoonbaar. De MVO prestatieladder omvat de drie hoofdthema’s People, Planet, Profit; bedrijven moeten een goede en verantwoorde werkmethode vinden met aandacht voor de impact ervan op mens en milieu, zonder dat het eigen bestaansrecht in het geding komt. Er zijn 33 indicatoren waaraan de prestatieladder wordt getoetst, waarin TTT bewezen heeft succesvol te zijn. In Nederland zijn 213 bedrijven MVO gecertificeerd. Theunissen Technical Trading maakt hier vanaf heden deel van uit. Klantgericht opereren is een van de kernwaarden bij TTT. Zij vindt het daarom ook belangrijk dat klanten goed geïnformeerd worden, zowel met betrekking tot het MVO beleid van TTT als met betrekking tot de impact op mens en milieu van diverse producten en systemen. Voor elke productgroep toont TTT op haar website, welke inspanningen de fabrikant verricht, en welke MVO aspecten in de producten terug te vinden zijn. Dit vereenvoudigt het proces van inkopen op basis van duurzame criteria. De MVO Prestatieladder wordt sinds 2010 in Nederland toegepast en is sinds 2015 ook internationaal erkend. Heeft u vragen of suggesties met betrekking tot MVO bij TTT? Neem dan contact met ons op!