Solinas Benelux geeft een nieuwe training Fundamentals of Machine Lubrication van Noria Corporation, inclusief Nederlands ICML examen. De eerstvolgende training wordt gegeven op 29, 30 november en 1 december. Na het behalen van het examen ontvangt U een ISO certificaat van het Amerikaanse International Council for Machine Lubrication (ICML) waardoor Level I Machine Lubrication Technician (MLT1) behaald wordt. Het geeft smeertechnici een veelheid aan benodige bagage aan kennis, die direct in de praktijk toepasbaar is. Een noodzakelijke training voor goed preventief/proactief onderhoud. In Amerika bijna verplicht voor iedereen die met smeertechniek te maken heeft. gfeschikt voor iedereen daadwerkelijk in het veld, engineers, onderhoudstechnici en zeker ook de leidinggevende. Kees Veltman, directeur van Solinas Benelux, is blij met het grote gemiddelde slagingspercentage van 86 procent. het is gebleken dat deze smeertechnische training veel positieve energie geeft aan al de deelnemers. Ook ontvangt hij veel positieve energie door al de mooie reacties en het feit dat vele direct, hetgeen wat men geleerd heeft, wil en kan toepassen in de praktijk.