Kent u Rimses Analyzer? U hebt er misschien al van gehoord maar u kan zich er nog niet voldoende bij voorstellen. Met Rimses Analyzer kunt u een schat aan informatie over de werking van uw onderhoudsafdeling inzichtelijk maken. Dit betekent dat u morgen al meteen kunt opvolgen: of u met juiste zaken bezig bent, of u het vandaag beter doet dan de voorbije periode en waar u moet ingrijpen. Grijp nu uw kans om in een uitgebreid webinar kennis te maken met de mogelijkheden van Rimses Analyzer. We nemen u mee in de werking van deze tool toegepast op concrete rapporten. Datum: Don, 7 Nov 2019, 11:30 - 13:00 Rimses Analyzer U stelt zich ongetwijfeld ook volgende vragen met betrekking tot uw onderhoud: •Spenderen we resources aan de juiste machines? Kent u de probleemmachines betreffende het aantal werkorders, de kosten, de werkuren? Als u weet dat 20% Van de probleem (Installaties) instaat voor 80% van de kosten, uren, … hebt u meteen een instrument voor opvolging en verbetering. •Wat is de workload van de onderhoudsafdeling? Weet u waar u vooral tijd aan spendeert? Met welk soort onderhoud bent u het meeste bezig: preventief, curatief, aanpassingen? Hebt u een idee van de wekelijkse nieuwe workload? Als u beschikt over deze informatie, kunt u structureel wijzigingen aan de workload op het getouw zetten. •Wordt het planmatig onderhoud altijd op tijd uitgevoerd? Kunt u opvolgen of het geplande onderhoud tijdig is uitgevoerd? Weet u hoeveel taken er nog wachten en hoelang u achter staat? De shift naar planmatig onderhoud zorgt ervoor dat u niet steeds brandjes moet blussen, op voorwaarde dat het wordt uitgevoerd en u het goed kunt opvolgen. Stelt u zichzelf dergelijke vragen, volg dan zeker de webinar op 7 november.

Geschreven door