Veiligheid en kwaliteit vormen, naast gezondheid en milieu, belangrijke pijlers van de bedrijfsvoering bij Bilfinger Industrial Services. In de industriële dienstverlening spelen veiligheid en kwaliteit een belangrijke rol. Opdrachtgevers stellen strenge eisen aan de uitvoering van werkzaamheden. Tijdens een jaarlijks terugkerend evenement neemt Bilfinger Industrial Services allerlei veiligheidsissues nog eens extra onder de loep door ze in workshops met sprekers, medewerkers én opdrachtgevers, in een open sfeer te bespreken. Het HSEQ-beleid van Bilfinger is stevig verankerd in haar company principles. In iedere regio heeft Bilfinger Industrial Services een veiligheidsteam (RVKT, regio veiligheid kwaliteitsteam) aangesteld. Dit orgaan bestaat uit een dwarsdoorsnede van de organisatie, met de bijbehorende HSEQ Officer en business unit manager. Zij hebben vanuit de dagelijkse routine directe kennis van veiligheids- en kwaliteitgerelateerde zaken. Het team doet voorstellen, neemt deel aan ongevallenonderzoeken, houdt inspecties en rapporteert hierover. Op het jaarlijkse veiligheidsevenement – dat dit jaar op 7 november in DeFabrique in Utrecht plaatsvond – komen de voltallige RVKT’s, de HSEQ-afdeling, de directie van Bilfinger Industrial Services en diverse opdrachtgevers bijeen. Zij evalueren het achterliggende jaar en zetten beleidslijnen, in alle openheid, uit voor het komende jaar. Ook afgevaardigden van de brancheverenigingen Deltalinqs en VOMI discussiëren mee. Binnen het hoofdthema ‘wake-up-call’ stelde Bilfinger een gevarieerd programma samen, waarin de ongeveer honderdvijftig deelnemers in diverse workshops veiligheid vanuit verschillende invalshoeken bekeken. De wake-up-call is een korte werkbespreking, voor een groot deel gerelateerd aan veiligheid, die Bilfinger-medewerkers dagelijks op de vele werklocaties houden. Leidinggevenden geven daarin aan wat er die dag op de planning staat, wat gisteren goed ging en wat vandaag beter kan. Jan van Goolen, maintenance manager bij Huntsman Holland en aanwezig deze dag ervaart bij Bilfinger Industrial Services echt een drive om de veiligheid te verbeteren, zo vertelt hij. ‘Mooi dat ze dat deze dag zo dicht op de persoon weten te brengen, onder andere door de film over twee medewerkers die slachtoffer werden van een incident. Het is goed een cultuur op te bouwen waarin je elkaar stimuleert om veilig te werken. Dat begint bij het management. Medewerkers moeten zich gesteund voelen door hun leidinggevenden als ze iets weigeren te doen omdat het niet veilig is. Het is een reis die je met elkaar onderneemt.’ Bilfinger CEO Ruud van Doorn sloot de dag af met de mededeling dat alle meningen van medewerkers en klanten worden meegenomen in het beleid voor de komende periode. ‘Veilig werken doe je samen. Alleen met elkaar kunnen we onze veiligheidsperformance nog verder verbeteren.’