Envicontrol is in de Benelux verantwoordelijk voor de verkoop en service van de producten van Synspec. Hiermee een groot gamma aan applicaties voor de industrie leverend. Van het meten van BTEX, Methaan/non-Methaan, toxische koolwaterstoffen, VOC in lucht tot het meten van NH3 en N2O op laag ppb niveau. Tevens is er de mogelijkheid om via de waterpurge unit BTEX analyses uit te voeren op afvalwaterstromen. Nieuw in het productenpakket is een ambient metals analyzer gebaseerd op XRF techniek, voor het meten van (zware) metalen in lucht.