‘Droge voeten, schoon water’. Met deze slogan, die door het Hoogheemraadschap wordt gebruikt, wordt uitstekend omschreven waar de activiteiten van het Hoogheemraadschap uit bestaan. Enerzijds zorgen ze voor een goede waterstand in polders en stedelijke gebieden en bieden ze bescherming tegen de zee en overstromingen. Anderzijds zorgt men voor schoon en gezond water in plassen, grachten en sloten. Er is een separate afdeling onderhoud gecreëerd die zich alleen met onderhoud bezighoudt. Daardoor is er meer aandacht gekomen voor onderhoud en het inzichtelijk maken van het areaal. De afdeling werd ingericht conform de ‘Value Driven Maintenance’ (VDM) methodiek. Deze methode is erop gericht om maximale toegevoegde waarde uit de infrastructuur te halen. ”De gedetailleerde (onderhouds)kosten waren echter tot dat moment niet inzichtelijk. We realiseerden ons dat we gereedschap nodig hadden om gedetailleerd inzicht te krijgen. Excellijsten voldeden niet meer,” aldus de heer Van Leijenhorst. Een oriëntatie naar een Enterprise Asset Management systeem (EAMS) werd opgestart. De keuze is gevallen op de Infra Asset Management software van Ultimo. Reeds behaalde resultaten: - Meer inzicht en overzicht in het complete areaal en de mogelijke risico’s - Veel efficiencywinst op operationeel niveau - Aantoonbaar maken van de waarde van Maintenance & Asset Management