Wanneer een lithium-ion batterij ontbrandt, is blussen géén oplossing. Het chemische proces dat gaande is in de batterij moet zelf tot een eind komen. De enige oplossing is de brand beheersbaar maken door de batterijen te compartimenteren in een BATTERY kast om de kans op een kettingreactie te beperken. • kast als geheel (kast+laadstations) volledig gecertificeerd volgens NEN EN 14470-1 + TÜV High Quality • deuren sluiten automatisch als er brand in de kast ontstaat of daar buiten en worden vergrendeld om terugslag bij brand te voorkomen • de door het laden verwarmde lucht wordt op elk niveau afgezogen • vier laadstations per compartiment, compartimenten zijn brandwerend geïsoleerd Battery Veiligheidskasten De Battery XL veiligheidskast is speciaal gebouwd voor de veilige opslag van lithium-ion batterijen. De kasten hebben een aantal extra functies die de veiligheid en het werkcomfort vergroten. Een speciaal kenmerk is dat de deuren automatisch sluiten, zelfs als er brand ontstaat binnenin de kast; een belangrijke extra in de opslag van lithium-ion batterijen die zelf kunnen ontbranden in geval van storingen. Daarnaast vallen de deuren altijd in het slot. Laadstations In de Battery XL kunnen we laadstations aanbrengen, zo kunt u de accu’s op de meest veilige manier opladen. Elk compartiment is gekoppeld aan een aparte groep, welke uitgeschakeld wordt wanneer er een calamiteit ontstaat.