Met de Insertion Flow Meter (IFM) heeft Bermad een nieuw product in de markt van industriële watermeters gezet. De IFM kan geïntegreerd worden in een Bermad 400, 700 of 800 serie. De eenvoudig te installeren en bedienen IFM verbetert de al uitgebreide mogelijkheden van Bermad afsluiters door het toevoegen van debietmeting waarmee in veel gevallen de noodzaak voor een losse watermeter wordt geëlimineerd in industriële, regionale en gemeentelijke waterleidingnetwerken. Werking: Door gebruik te maken van Faraday’s inductiewet produceert de sensor een magnetisch veld wat wordt omgezet in een voltage. Dit voltage loopt evenredig aan de snelheid en wordt door de processor omgerekend naar een debiet. Voordelen: - Kostenbesparend - Geen additioneel drukverlies - Voor schoon en vervuild water - Geen bewegende delen - Tot ca. 2% accuraat - Ingebouwde datalogger - Compact design - Diverse communicatieopties