Op dinsdag 15 december heeft Botlek Tank Terminal (BTT) een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stork. De overeenkomst behelst een multidisciplinair onderhoudscontract dat per direct van start gaat. De samenwerking vangt aan op regiebasis, maar de gezamenlijke ambitie is te groeien naar een vierjarig prestatiecontract vanaf 2017. BTT heeft een state of the art terminal voor de op- en overslag van vloeibare bulkproducten, van minerale oliën, biodiesel en eetbare oliën tot benzine en gasolie. De locatie in de Rotterdamse haven biedt een opslagcapaciteit die vanaf 2016 zal groeien tot 750.000 m³. Het tankpark beschikt dan over acht jetties waarvan twee geschikt zijn voor zeeschepen en een trein laad- en losstation. Het multidisciplinaire contract omvat zowel de elektrotechnische als werktuigbouwkundige onderhoudsactiviteiten aangevuld met specialistische mechanische en elektrotechnische diensten (o.a. instrumentatie). Gedurende het eerste jaar wordt er aan de hand van een gedetailleerd implementatieplan samengewerkt op regiebasis. Halverwege 2016 wordt er door Stork Asset Management Consultancy een ‘maintenance scan’ uitgevoerd, teneinde de maturiteit van de huidige onderhoudsactiviteiten in kaart te brengen inclusief het verbeterpotentieel. Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek wordt er gezamenlijk gewerkt aan een meerjarencontract dat afgestemd wordt op de specifieke onderhoudsbehoeften van Botlek Tank Terminal. Dit vierjarencontract met een looptijd van 2017 tot 2021, zal gedeelde KPI’s bevatten om de gezamenlijke targets op het vlak van efficiëntie, betrouwbaarheid en winstgevendheid te borgen. Het komende jaar worden de bouwplannen uitgetekend en eerste bouwstenen gelegd voor een intensieve samenwerking tussen BTT en Stork met als doel te bouwen aan succes.

Geschreven door