Al meer dan 10 jaar is Emerson’s CSI 2130 Machinery Health Analyzer de onbetwistbare leider en de beste oplossing voor de predictieve onderhoudswereld. Met de komst van de CSI 2140, is de meetsnelheid en de analysemogelijkheden nog verbeterd. De algemene sterke punten zijn al toegelicht in eeen andere nieuwsbrief. Hier wordt dieper ingegaan op het triax en atex verhaal. De CSI2140 is nu gecertificeerd voor: Atex II 3G Ex ic [ic] IIC T4 Gc (-20°C ≤ Ta ≤ 50°C). Een andere verbetering is de triax-sensor. De benodigde meettijd om een spectrum te meten hangt van vele parameters af. Maar ongeacht wat de tijd ook is, op dezelfde tijd heeft de triax sensor dezelfde data genomen in 3 richtingen. Snelheid: de CSI 2140 in 1-kanaalsconfiguratie meet 30 % sneller dan de CSI 2130 in 1-kanaalsconfiguratie. Triax-accelerometers meten horizontaal, verticaal en axiaal tergelijkertijd. Met een normale accelerometer moet je na elke meetrichting de sensor verplaatsen, wat ook tijd in beslag neemt. Het feit dat de CSI 2140 30 % sneller is; maar nu gecombineerd met een triax-sensor, levert een tijdswinst op van 77 % tijdens het meten van data op de machines. Dit is 77% tijdsbesparing! Extrapoleer dit over een langere tijdsperiode en je komt op een gigantische winst uit. In werkelijkheid hebben verschillende eindgebruikers uit verschillende industrieën en alle plaatsen in de wereld bevestigd dat de combinatie CSI 2140 met triax een tijdsbesparing oplevert van 50 %. Dit komt door het feit dat een deel van de meetronde en tijd in beslag wordt genomen door de verplaatsingen tussen de op te volgen machines. Veiligheid: Voor vele bedrijven is veiligheid een topprioriteit en vaak één van de KPI’s. Hierdoor wint de triax-sensor nog meer aan belang. Het is nu voldoende om per lagerblok de sensor éénmaal neer te zetten, en dit op de veiligste plaats. Kwaliteit van de data – De juistheid van data, montagemethode, plaats van de sensor en de kwaliteit van de data is altijd een discussiepunt geweest. Zal ik nog altijd mijn lager- en andere problemen correct detecteren met een triax? Het antwoord is ongetwijfeld JA! In de montage richting van de triax sensor is de juistheid van data dezelfde als bij een gewone accelerometer. Normaal gezien wordt de lagerenergie (PeakVue™ of andere parameters) ook in deze richting gemeten. Voor de 2 andere meetrichtingen is de lineaire frequentierespons iets lager. Dit kan een klein verschil hebben op juistheid van de hogere frequenties, maar voor de lagere frequenties is er geen verschil. Het aanpassen van de database voor triax-metingen is een klein werk (verwaaarloosbaar). CSI21XX-gebruikers, met een interesse voor een CSI 2140, krijgen van Emerson interessante inruilvoorwaarden, zelfs tot 40 % korting. Daarbovenop, biedt I-care bij elke inruilactie de triax-sensor en -kabel gratis aan. Contacteer I-care voor meer informatie en inruilvoorwaarden:

Geschreven door