Bijna de helft van alle zelf opgewekte of ingekochte perslucht raakt verloren: • als er binnen een bedrijf geen actief lekkagemanagement programma is geïmplementeerd. Een lekje van 1mm kost €590 per jaar zonder dat u daar erg in heeft terwijl lekkages in een persluchtinstallatie als laagst hangende fruit met kortst mogelijk terugverdientijd gekwalificeerd is. • men niet op laagst acceptabele druk draait. De meeste persluchtinstallatie ’s draaien te hoog in druk omdat de oorzaak van drukdippen niet bekend is. Een drukverlaging van 0,5barg levert al gauw ca 4% besparing op elektrische kosten op en resulteert direct in ca. 8% minder oneigenlijk persluchtverbruik. • als er geen bewustzijn is dat perslucht een kostbare energiedrager is die efficiënt opgewekt moet worden. Om 1Mn3 geconditioneerd perslucht te maken is er gemiddeld 110 W elektrisch vermogen benodigd. Daarom is het noodzakelijk om uw persluchtopwekking en distributie zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Met de introductie van ons CALMS persluchtmanagement portal biedt Geveke een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in al deze zaken en gericht actie te ondernemen. Lekkages kunnen gewoon tijdens productie opgespoord, gemarkeerd en gekwantificeerd worden met een ultrasoonmeter, ultrasoon camera of akoestisch beeldcamera. Heeft u al een ultrasoonmeter in uw bezit en ook genoeg mankracht om de lekkagescan uit te voeren? Maak gebruik van ons CALMS webapplicatie en de CALMS app om de meting compleet te maken en direct online rapportages uit te draaien. Heeft u geen ultrasoonmeter of wilt u liever alles aan ons uitbesteden neem dan direct contact op met Geveke. Om het oneigenlijk persluchtverbruik aan te pakken moet het buffervat dynamisch ingezet worden en dient er inzicht verkregen worden in het drukprofiel en leidingweerstand van de installatie. Geveke kan op basis van deze inzichten en aanpassing van het buffervat het netdruk op minimaal gemeten waarde stabiliseren op 0,07 barg en de opwekkingsdruk verlagen. Inzicht krijgen in conditie van compressoren, hoe deze aangestuurd worden en of uw compressoren samenstelling past bij uw afname patroon kan verkregen worden door een (online) Airaudit. Sensoren worden gekoppeld aan een datalogger met een 5G modem die meetdata naar de CALMS portal stuurt waar deze direct omgezet wordt in grafieken en rapportages.

Geschreven door