Geveke Energy Services introduceert Compressed Air Energy Monitoring System (CAEMS). CAEMS is een totaalaanpak voor het inzichtelijk maken van het energieverbruik in persluchtinstallaties en de daaruit voortvloeiende besparingspotenties. Het complete systeem is inclusief benodigde meetinstrumenten, cloud based analyse en een rapportageapplicatie. Iedere aanpassing in een persluchtinstallatie heeft direct impact op het gedrag, de prestaties en de efficiency van de installatie. Met CAEMS krijgt de gebruiker direct inzicht in de effecten hiervan, maar onderneemt pas actie (bijvoorbeeld lekkages opsporen en repareren) als het echt nodig is; CAEMS waarschuwt automatisch als er actie moet worden ondernomen. CAEMS is geschikt voor alle merken persluchtinstallaties en draait gescheiden van bestaande compressorregelingen. Het is de eerste stap naar een efficiëntere bedrijfsvoering en naar de norm ISO 50.001:2011.

Geschreven door