Situatieschets Fire-Up is een producent en leverancier van vuurgerelateerde producten voor kachel, haard en barbecue. Milieuvriendelijke aanmaakblokjes, houtskool en houtskool briketten vormen de hoofdbestanddelen. Fire-Up International B.V. heeft geïnvesteerd in een nieuw bedrijfspand met de meest innovatieve productielijn en de daarbij behorende nieuwe verpakkingslijnen, voor het produceren en verpakken van onze natuurlijke, duurzame (bruine) aanmaakblokjes. Huikeshoven is door Fire-Up benaderd om een leiding traject voor het transport van bio-olie door de hele fabriek te voorzien van tracing. De tracing is noodzakelijk omdat de bio-olie onder de 40°C. te viskeus wordt om te verpompen. De bio-olie wordt verwerkt in de aanmaakblokjes als een soort brandstof. Gestelde eisen: - Brandveilige oplossing - Duurzame oplossing - Procestemperatuur 60°C - Bewaking van de temperatuur binnen instelbare toleranties - Bij onderhoudsinspecties moet de tracing gecontroleerd kunnen worden. De oplossing Met de gestelde eisen zijn de engineers van Huikeshoven aan de slag gegaan. Na het bepalen van onder andere de benodigde vermogens, lay-out van de tracing, montage mogelijkheden en omgevingscondities, is er een kabelkeuze gemaakt. Uiteindelijk is er voor een teflon verwarmingskabel met RVS omvlechting gekozen met een eenzijdige aansluiting die in het werk om lengte gemaakt kan worden. Dit is een parallelle kabel, welke zeer betrouwbaar, chemische resistent, flexibel en mechanisch sterk is. De kabel heeft een lange levensduur en is eenvoudig te repareren in het geval van een beschadiging door werkzaamheden. De kabel laat zich met eenvoudige meetapparatuur controleren. Door het juist afgestemde vermogen en lay-out van de kabel, laat deze zich goed regelen. De eisen voor brandveiligheid in de fabriek zijn zeer hoog gezien het product dat vervaardigd wordt. De regelkast is daarom voorzien van beveiliging tegen kortsluiting en oververhitting. Het traject is opgedeeld in een externe vulleiding voor de tanks, een retourleiding en 3 vulleidingen van de tanks naar het dompelbad waar de bio-olie verwerkt wordt. De gehele installatie is voorzien van alarmmeldingen, die een afwijking in de temperatuur-tolerantie en een sensor defect kunnen detecteren. Samengevat Klant Huikeshoven: Fire-Up Uitdaging: Veilige installatie Resultaat: Door middel van samenwerking en goed overleg hebben we een mooi project kunnen neerzetten.