Een business model geeft aan hoe een bedrijf waarde creëert voor klanten en hoe de onderneming zich een deel van deze waarde toe-eigent. Traditionele business-modellen in de industrie zijn sterk gebaseerd op een ‘goods-dominant logic’ waarbij de waarde voor de klant opgesloten zit in het fysieke product of de dienst. Maar in sterk veranderende markten met hyperconcurrentie is innoveren in nieuwe producten en diensten soms niet voldoende. Om concurrentievoordeel op te bouwen, innoveren bedrijven ook in het business model. Zo ontstaan dienstverleningsconcepten als ‘Power by the hour’ van motorenfabrikant Rolls Royce. Prof. Dr. Ruud Frambach van de VU in Amsterdam geeft op 27 juni een masterclass voor Stem Industrial Marketing Centre over dit onderwerp waar ik graag bij aanhaak. Immers de onderhoudsbranche moet het hebben van innovaties en creativiteit. Niet alleen om het onderhoud technisch te vervolmaken maar ook om te zorgen dat anderen zich realiseren dat onderhoud niet alleen maar geld kost maar dat het met het goede business model ook veel geld oplevert.