De meet- en regeltechniek fabrikant Jumo kan zich met betrekking tot communicatietechnologie verheugen op nieuw potentiaal. Met het lidmaatschap in de IO-Link Community opent zich de weg naar de intelligente fabriek en haal vele mogelijkheden. IO-Link is de eerste, wereldwijd gestandaardiseerde IO-technologie (IEC 61131-9), om met sensoren en actuatoren te communiceren. De sterke punt tot punt communicatie is gebaseerd op de reeds bekende 3-draads sensor en actuator aansluiting, zonder aanvullende eisen gesteld aan het kabelmateriaal. IO-Link is zodoende geen veldbus, maar een evolutionaire ontwikkeling van de voorgaande, beproefde aansluittechniek voor sensoren en actuatoren. De verbinding tussen de IO-Link Master en apparatuur geschiedt via een maximaal 20 meter lange, niet afgeschermde, 3-draads kabel. Iedere poort van een IO-Link master is in staat, binaire schakelsignalen en analoge waarden (bijv.8bit, 12bit, 16bit) te verwerken. De standaard IO-Link communicatie vindt via dezelfde poort plaats. De eenvoudige bedrading, automatische parametrering en uitgebreide diagnose zijn slechts enkele voordelen. Daarnaast is dankzij IO-Link een bijzonder snelle eerste ingebruikname van machines en installaties en een ongecompliceerde aansluiting en verwisseling van standaard sensoren mogelijk. Gebruikers hoeven zich niet langer te buigen over de kostbare parametrering van sensoren, uitvaltijden worden hiermee geminimaliseerd. Bijzonder comfortabel is de diagnose op afstand, tot op sensorniveau.