Vorige week viel bij het Laurentius Ziekenhuis in Roermond (NL) de stroom uit. Door een defecte accu sloeg de noodstroomvoorziening niet aan. Alle zeilen werden bijgezet om de patiënten in veiligheid te brengen. Het incident maakte duidelijk dat een kleine onnauwkeurigheid in het technisch onderhoud zware gevolgen kan hebben. Egemin Consulting & Services zorgt voor een oplossing. Na het voorval adviseerde de onafhankelijke onderzoeksinstantie TNO alle ziekenhuizen om te controleren of de noodstroom naar behoren werkt. Maar eigenlijk moeten ziekenhuizen zich ook andere vragen stellen: Voorkomt het preventief onderhoud alle kritische storingen? Beschikken de medewerkers over de juiste competenties om te reageren? Voeren de aannemers het onderhoud wel goed uit? En zijn de tekeningen up to date? Indien één van deze vragen geen volmondig ‘ja’ als antwoord krijgt, dan kan u er niet 100% zeker van zijn dat uw technische systemen te allen tijde goed functioneren. Ziekenhuizen zijn bovendien afhankelijk van vele technische systemen, zoals noodstroomvoorzieningen, installaties voor medische gassen of datanetwerken. Uitval van één van deze systemen kan rampzalige gevolgen hebben. Dat maakt een goed onderhoudsplan letterlijk van levensbelang. Egemin Consulting & Services helpt ziekenhuizen met een totaalprogramma voor het verbeteren van hun technisch beheer en onderhoud. Senior consultant Maintenance & Reliability Martin Van den Hout legt uit: “Wij zetten bijvoorbeeld preventieve onderhoudsschema’s op, voeren risicoanalyses uit, zetten onderhoudsorganisaties op, implementeren beheerssoftware en trainen de medewerkers van ziekenhuizen. Om te bepalen wat de sterke en zwakke punten in de technische organisatie en systemen zijn, doen we een doorlichting op 35 aspecten. Zo brengen we de risico’s in kaart en maken we een helder overzicht van de verbeterpunten. Daarbij adviseren we de ziekenhuizen over hoe deze verbeteringen door te voeren. Zo garanderen we een sterk verhoogde veiligheid van de patiënten en medewerkers in het ziekenhuis.”