Mechanische verplaatsing produceert een breed spectrum van geluid. Een grote bijdrage van stress in machines is wrijving. Ultrasound-instrumenten detecteren wrijving. Door te focussen op een smalle band van hoge frequenties, detecteert de Ultraprobe subtiele veranderingen in amplitude en geluidkwaliteit geproduceerd door operationele apparatuur. Daarna moduleert de Ultraprobe de normaal niet te detecteren geluiden en maakt deze hoorbaar voor ons om vervolgens via de headset te horen en te zien op het display voor het trenden, vergelijken en analyse. Uit verschillende onderzoeken is vastgesteld dat het monitoren met ultrasound zeer vroeg waarschuwt voor lagerschades. Verschillende stages van lager falen zijn vastgesteld: 8dB boven basiswaarde geeft gebrek aan smering aan; 12dB boven basiswaarde is het begin van lagerschade; 16dB boven basiswaarde geeft een verder gevorderd stadium aan van lagerschade (zichtbare schades); terwijl 35-50dB toename boven basiswaarde zware lagerschade aangeeft. Voor degene die willen werken met spectrum analyse, kunnen we de condities bekijken van het lager in FFT en met behulp van de lagerfout calculator het probleem vaststellen. Ultrasound lagerinspectie-methodes Er zijn drie methodes voor het ultrasound monitoren van lagers: • Vergelijken: Vergelijk dezelfde type lagers en let op afwijkingen, makkelijk en snel om te doen • Historisch: Creëer een trend over tijd van de gemeten waarden met de hulp van de DMS Software • Analytisch: Maak gebruik van de Spectralyser software met de gëintegreerde lagerfout calculator DMS, Data Management Software Met de historische methode & en gebruikmakende van de DMS Software hebben we de mogelijkheid om ook de alarm niveaus te programmeren van onze datapunten: • Creëer een basiswaarde • 1e alarm = indicatie van gebrek aan smering • 2e alarm = vroegtijdige waarschuwing van lagerschade Na een upload van nieuwe data van de route zullen de rapportage functies in de software u helpen om snel en makkelijk een smeringsrapport te maken. Neem contact met UE Systems op als uw een vrijblijvende demonstratie wenst over de mogelijkheden van deze technologie.

Geschreven door